HANES GOOGLE

GAN MEGDAVIES 9LL

Dechreuodd Google yn Mawrth 1995 fel prosiect ymchwil gan fyfyrwyr Larry Page a Sergey Brin gymorth, Ph.D. ym Prifysgol Stanford. Dyma llun o Larry a Sergey isod.
Big image
Cafodd Google ei rhoi ar y cyfryfiadur ar Fedi'r 4ydd 1998. Erbyn diwedd 1998 roedd y wefan Google yn adnabod a dros 60 miliwn o wefannau arddraws y fyd i gyd. Chwaraeodd Larry a Sergey efo llythrennau wahanol a dododd nhw i lan efo'r gair google. Defnyddiom nhw y liwiau coch, melyn, glas a gwyrdd oherwydd roedd yn sefyll allan. Bron pob dydd mae google yn newid ei logo am y dydd i ddathlu pethau er enghraifft Dydd Gwyl Dewi dwethaf wnaeth y logo yma cael ei ddefnyddio.
Big image
Roedd gwarchodwr Larry, Terry Winograd yn y prifysgol wedi annog yr syniad o creu'r wefan iddo. Yn hwyrach yn ei gyrfa roedd Larry wedi dweud " the best advice I ever got ". Ac ers hynnu, mae'r wefan google yn cael ei ddefnyddio led led y byd, ym mhob wlad.