Continuïteit

Het gevaar van kiezen voor de individu

Gevaren voor de continuïteit

Een groot deel van de werkzaamheden voor de Europese Structuurfondsen bestaat uit de controle van de uitgaven die door de projectuitvoerders bij de Europa worden gedeclareerd. Het Programmabureau controleert deze uitgaven op rechtmatigheid en adviseert de projectuitvoerders (bedrijven, overheden, kennisinstellingen).

De piek in het werk ligt, vanwege de overlap van de Europese structuurfondsen, in de jaren 2015 en 2016. In die jaren wordt het 'voorgaande' programma afgesloten en moet een groot deel van de uitgaven nog worden gedeclareerd en gecontroleerd. Tegelijk worden aanvragen in de 'huidige' periode ingediend en dienen deze te worden getoetst aan de wet- en regelgeving.