עבודה בתנ"ך- 10 המכות

מגישים: מייקל חושאהנג, רותם רביד

משימה א'- ציטוטים


ציטוט 1:

ציטוט מההגדה:

"ויהי בימים ההם וימת מלך מצרים. ויאנחו בני" מן העבודה ויזעקו, ותעל שועתם אל האלוהים".

ציטוט מהתנ"ך: פרק ב' פסוק כ"ג ויהי בימים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני" מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוהים מן העבודה".

הסבר: בשתי הציטוטים מסופר שמלך מצרים מת, ובני" זעקו לעזרה ושועתם עלתה לה'


ציטוט 2:

ציטוט מההגדה:

"וירעו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה".

ציטוט מהתנ"ך:

שמות א' פסוק י"ג-י"ד "ויעבדו מצרים את בנ"י בפרך. וימררו את חייהם בעבודה קשה ובחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה".

ההסבר:

בשתי הציטוטים מוסבר שמצרים העבידו את בני ישראל ספרך ושמו עליהם עבודה קשה בחומר ובלבנים ובעבודה בשדה

משימה ב'- טקסים במשפחתנו

במשפחה של רותם- במשפחתי כשקוראים את 10 המכות כמנהג המקובל אצלנו הוא להקשיב אחד לשני כשאחד מאיתנו קורא כל אחד מן המכות.


במשפחה של מייקל- במשפחתי כשקוראים את 10 המכות כמנהג המקובל אצלנו הפרסים הוא: כל אחד מבני המשפחה שעבר גיל מצוות קורא מכה אחת ואם אין מספיק אנשים אז מישהו שעבר גיל מצוות קורא פעמיים.

משימה ג'- עשר המכות

הסדר של המכות הוא: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר ,שחין, ברד, ארבה, חושך ומכת בכורות.


מכת ארבה-

א. מכה זו כתובה בתנ"ך בספר שמות, פרק י' פסוק יב'.

ב. המכה הזו הביאה לארץ מצרים ארבה שאכל את כל היבול של מצרים ופגע בחקלאות שלה.

ג. במכה זו לפרעה הייתה אזהרה והיא הייתה בפרק י' בפסוק ד'.

ד. בני ישראל לא נפגעו מן המכה הזו.

ה. תגובת פרעה למכה היא: פרעה ממהר לפנות למשה ולאהרון ואומר להם שהוא חטא לפני ה' אלוהיכם ומבקש מהם להפסיק את המכה הזו, ציטוט: "והעתירו לה' אלוהיכם ויסר מעלי את המות הזה".

ו. מסקנותינו ממכה זו הם: שה' הזהיר את פרעה לפני המכה הזו אך פעם לא הקשיב לו וה' אמר למשה לעשות את המכה הזו עם המטה האלוהים, בני" לא נפגעו ממכה זו, ה' חיזק את לב פרעה והוא לא שלח את העם.


מכת חושך-

א. מכה זו כתובה בפרק י', פסוק כא'.

ב. המכה הזו הביאה לארץ מצרים חושך מוחלט למשך שלושה ימים.

ג. במכה זו לפרעה לא הייתה אזהרה.

ד. בני ישראל לא נפגעו ממכה זו.

ה. תגובת פרעה למכה זו היא: פרעה קורא למשה ואומר לו שיעבדו את ה' אלוהיכם עם צאן, ומשה אמר לו שפרעה ייתן למשה זבחים כדי לזבוח לה' ופרעה הסכים לזאת.

ו. מסקנותינו ממכה זו הם: מכה זו הביאה לארץ מצרים חושך מוחלט, המצרים לא יכלו לראות והעבריים כן יכלו לראות, = בני" לא נפגעו ממכה זו, פרעה מביא למשה זבחים כדי שיעבוד את ה', ה' מחזק את לב פרעה ולא שולח את עם ישראל.

משימה ד'- חלק יצירתי

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image