Ochrona hydrosfery

Woda źródłem życia

Obieg wody w przyrodzie

Obieg wody na Ziemi obejmuje * atmosferę, *litosferę, *biosferę, *wiąże ze sobą wszystkie części hydrosfery
Siłami napędowymi krążenia wody są
* energia promieniowania słonecznego, * siła ciężkości
Big image

Zasoby wodne w Polsce

Istnieją obszary zagrożone deficytem wody zużywanej w przemyśle, rolnictwie i gospodarce komunalnej. Obecne jest duże zanieczyszczenie wód powierzchniowych, przede wszystkim rzecznych. Przyczyniły się do tego ścieki komunalne oraz przemysłowe, a także wypłukiwanie nawozów sztucznych z gleby.
OSZCZĘDZAJ WODĘ