מידעון פסג"ה בת ים

2015

מוטיבציה

---------------------------------------------עורכת: רותי נחמני-מסיקה--------------------------------------------

צליל פותח - חנה וטלי

מה זה?

סרט

מה חדש במרכז פסג"ה בת - ים -

צלילה לתוך קורס

מבט על כלי ממוחשב

"תנו קריאה"

ריצ'רד לבוי