Innovatief organiseren

Mensen maken het verschil

‘Het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en het maximaal benutten van competenties gericht op het verbeteren van de bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent’.

Volberda, H.W. Innovatie 3.0


Volberda heeft het hier over sociale innovatie, wat mij betreft een synoniem voor innovatief organiseren. Door het maximale te benutten uit het bedrijf en de mensen kan er gekomen worden tot innovatie.

'Vernieuwing die ontstaat vanuit de samenleving en die bijdraagt aan een betere maatschappij.'

Ministerie van Economische Zaken, Wageningen UR. (2013) 'Zo doen wij dat hier! Sociale media: nieuwe wegen naar sociale innovatie.


Innovatie ontstaat door ideeën uit de mensen zelf, de samenleving. Doordat de initiatieven bij de mensen zelf vandaan komen, ontstaat er een betere maatschappij.

Innovatief Organiseren is een verzamelbegrip voor de concepten en ervaringen met het doel om werk op een vernieuwende manier in te richten.

https://www.managementsite.nl/kennisbank/innovatief-organiseren


Innovatief organiseren houdt veel meer in dan enkele losse definities, het is een verzamelbegrip. In deze definitie goed verwoord als concepten en ervaringen.
Big image

Transparantie | Vertrouwen | Vrijheid

Door transparantie wordt er eerlijk gewerkt en gaan mensen op een eerlijke manier met elkaar om. Door deze transparantie gaan medewerkers ook beter met elkaar om, ze hebben meer vertrouwen in elkaar. Daarnaast stimuleert vertrouwen krijgen van mensen en vertrouwen hebben in een bedrijf het resultaat. Door een zekere mate van vrijheid te krijgen, zullen mensen beter werken, creatievere ideeën hebben en zich vertrouwder voelen op hun werk.

Trends

  1. Trend 7: Van 'Human Resources' naar Humans: Mensen zijn het belangrijkst van een organisatie. Hier ligt de kennis en de kracht. Van anonieme naar persoonlijk. ProPer > Professioneel en Persoonlijk.
  2. Trend 4: van cijfers naar waarden: Waarden worden steeds belangrijker, hier kan je je als organisatie op onderscheiden. Het gaat om de toegevoegde waarde die een bedrijf levert. Cijfers zijn belangrijk, het bedrijf moet wel voort kunnen bestaan, zolang hier maar niet op afgerekend wordt.
  3. Trend 6: Omarm de nieuwe generatie: Generatie Y als Y van Columbus. Generatie Y is de generatie van de toekomst, deze generatie moet je omarmen, om daarna ook nieuwe generaties bij te blijven.