Verbranding

nask2

Verbrandingsverschijnselen

Bij verbrandingsverschijnselen treden altijd één of meer van de volgende verschijnselen op: rook-, roet-, warmteontwikkelingen-, vlammen-, vonken-,

Branden & Blussen

Branden


Voor een verbranding heb je een brandbare stof, zuurstof, en een temperatuur die ongeveer gelijk is aan de verbrandingstemperatuur


Blussen


Je kan een brand op 4 manieren blussen: met zand, schuim, koolstofdioxide en een blusdeken. Hierbij haal je 1 van de drie warmte elementen weg.

Brandstoffen en verbrandingsproducten

Reactievergelijking

Bij een reactie schema voor een verbranding heb je 5 stappen nodig:


1. Schrijf de beginstoffen en de reactieproducten op

2. Schrijf het reactieschema in woorden op

3. Schrijf van elke stof het symbool op

4. Schrijf het reactieschema op in symbolen

5. Controleer of links & rechts van de pijl dezelfde symbolen staan

Aantonen van verbrandingsproducten

Sommige stoffen kun je aan tonen met een reagens

het reagens voor water is wit kopersulfaat5 stappen hoe je een onderzoek maakt:


1. Bedenk een onderzoeksvraag.

2. Bedenk een onderzoeksplan.

3. Voer het onderzoeksplan uit.

4. Rapporteer over het onderzoek.

5. Beoordeel de resultaten.

6. Geef antwoord op je onderzoeksvraag

Verbranding, milieu & gezondheid

In verbrandingsapparaten moet je zorgen voor goede luchttoevoer anders kan er koolstofmonooxide & roet ontstaan en dat is heel slecht voor de gezondheid van de mens.

Tegenwoordig word ammoniak gebruikt als een koelmiddel bij koelkasten. In bijna alle auto's zit er een katalysator in de uitlaat. De katalysator is een soort prop in de uitlaat die zorgt dat de onverbrande verbrandingsgassen worden omgezet in koolstofdioxide, water en stikstof.

Big image

Jesper & Jarno