Đồng Nai

Tỉnh

Định hướng phát triển du lịch

Trên đường về thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi ngang qua tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ - vùng kinh tế phát triển và năng động của cả nước. Tuy nhiên du lịch không phải là một thế mạnh của tỉnh. Điểm du lịch nổi bật trong tỉnh là Khu Văn miếu Trấn Biên, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, khu du lịch Bửu Long, khu du lịch ven sông Đồng Nai, Vườn quốc gia Nam Cát Tiên, làng bưởi Tân Triều, Thác Mai - hồ nước nóng, Đảo Ó, chiến khu Đ, Văn miếu Trấn Biên, mộ cổ Hàng Gòn, đàn đá Bình Đa, khu du lịch thác Giang Điền,khu du lịch Long Châu Viên (Xuân Tân, Long Khánh), khu du lịch Vườn Xoài.


Định hướng phát triển gần đây của Đồng Nai được xác định: "Hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong năm cũng được đẩy mạnh với việc thực hiện ấn phẩm Sổ tay hướng dẫn đầu tư du lịch; tiếp tục tiến hành thực hiện các dự án về du lịch như đầu tư khu du lịch sinh thái và nhà ở tại mỏ đá Bình Hòa, dự án khu du lịch sinh thái hồ Đa Tôn, dự án nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch... Đồng thời, ngành du lịch cũng tiếp tục mời gọi đầu tư khu du lịch Ông Kèo, khu du lịch Cù Lao ông Cồn, mở rộng dự án khu du lịch Bửu Long…" như là một giải pháp tích cực nhất cho ngành du lịch tỉnh.