Refleksioon

Merily Kesküll

Mis on refleksioon?


 • Refleksioon on teadvustatud indiviidi tegevuse või tegevuse aluseks olevate väärtuste, uskumuste või arusaamade analüüsiprotsess.
 • Refleksioon ehk eneseanalüüs.


http://www.e-ope.ee/_download/euni_repository/file/2111/Uus%20tihendatud%20(zip)%20kaust.zip/Kogemusp%E4hine%20refleksioon.pdf

Millal on oluline refleksiooni kasutada?


 • Kui on vaja saada pilti endast ja enda kogemustest
 • Kui on oluline teadvustada muutumise vajadust
 • Kui on mingi probleem, siis uurida selle põhjuseid


http://www.tulevikuopetaja.ee/moodul-v/refleksioon-opetaja-professionaalses-arengus/

Millisega tuleb arvestada reflekteerides?


 • tuleb arvestade, et refleksioon on subjektiivne, sõltudes tunnetest ja suhetes
 • refleksioon on alati mõjutatud meie maailmavaatest, mida on kujundanud meie kultuur, väärtused ja kogemused.
 • reflekteerimine toimub läbi filtrite. Me reflekteerime seda, milleks valmis oleme, mis on meile tähtis ja mida oleme valmis muutma.
 • tegemist on isiksusliku arenguga ja siin ei saa ajas liiga palju ette joosta.http://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/Pedagoogiline%20praktika/%C3%95petajakoolituse-%C3%BCli%C3%B5pilaste-refleksioonioskuse-arendamine-ja-toetamine.pdf

Mida on vaja refleksiooniks?

 • Refleksiooniks on vaja tingimusi, mis soodustaks, et see juhtub: aeg ja ruum, toetajad,
 • Kedagi kes tõstataks probleemi või algataks muutusi, ehk on vaja n-ö nõuandjat, kriitilist sõpra, või kolleegi. Kriitiline sõber julgustab rääkima, kahtlema, temaga võib vastanduda ning ta toetab iseendaga vastastamise protsessi.
 • Refleksioon vajab kavandamist, peab olema selge eesmärk, miks seda tehakse.
 • Kasuks tulevad abivahendid, küsimustikud, skeemid, juhendid.
 • Vajalik on protsessi juhtimine.
 • Peale refleksioon tuleb jälgida, kas ka kavandatud muutused ellu viiakse.


http://www.tlu.ee/UserFiles/Haapsalu%20Kolled%C5%BE/Pedagoogiline%20praktika/%C3%95petajakoolituse-%C3%BCli%C3%B5pilaste-refleksioonioskuse-arendamine-ja-toetamine.pdf

Miks õpetajana refleksiooni kasutada?

 • Refleksioon aitab analüüsida tundi, enda tegevust ning leida põhjusi käitumisele.
 • Toetab seatud sihtidele jõudmist.
 • Aitab saada teadlikumaks oma tegevustest tunnis.
 • Aitab leida uusi tegevusi tunnis.

Joonis. Saka ring-eneseanalüüsiring

Refleksiooniprotsessis võib eristada erinevaid etappe, aspekte ja tasandeid. Näiteks Saka eneseanalüüsiring toob välja 6 etappi: kirjeldus, hindamine, põhjendamine, tähenduse loomine, kavandamine.


http://seoseidloovkunstiharidus.files.wordpress.com/2012/10/reflektsioonist2.pdf

Kuidas end analyysida? (2012)