Work hard stay humble

Minu eneseanalüüs ja tuleviku soovid.

KARJÄÄRISOBIVUSTEST

Testi tulemused


Siin on valik töövaldkondadest, mis testi tulemuste põhjal sobivad minu isiksuseprofiiliga kõige enam ja kõige vähem.

5 enimsobivamat ametit

66% Värbamine

66% Sotsiaaltöö

66% Klienditeenindus

64% Haridus ja koolitus

60% Avalikud suhted


5 vähemsobivamat ametit

47% Planeerimine ja projekteerimine, juhtimine

45% Pangandus ja kindlustus

43% Õigussüsteem

41% Müük, juhtimine

41% Pangandus ja kindlustus, juhtimine

Minu unistuste erialad

Arhitekt on ehitisi kavandav kunstnik. Arhitektuur kuulub ainelisse kultuuri ja kunsti, mistõttu arhitekti töö sõltub oluliselt nii ajastu ehitustehnikast ning otstarbenõudeist aga ka ilupõhimõtteist ja kunstivaadetest.

Sisekujundus on ehitise siseruumide kujundus, mis hõlmab värvide ja materjalide kasutust, mööbli valikut ja paigutust jne. Sisekujundus on tervik, mis saavutatakse paljude üksikdetailide kooslusena.

Mineviku soovid

Kui ma olin noorem soovisin ma saada:
  • Juuksuriks (Mulle meeldis teiste juustega mängida ja neid lõigata); >_<
  • Loomaarst (Mulle meeldis kõik mis on seotud loomadega);
  • Professionaalne ratsutaja (Ma armastan hobuseid ja ratsutamist); =^_^=
  • Looduskaitsja (Hoolin väga suurel määral loodusest ja selle puhtusest).


^o,o^

Hetked on need, mis vajuvad uttu

aastad on need, mis mööduvad ruttu

ja aastaid on palju - need lennult lähevad

ja mälestused sõelale püsima jäävad.
=^.^=

Big image

Üks minu lemmik tegevustest on joonistamine

TÖÖVARJUPÄEV 20 November 2014

20 Novembril toimus 12.klassil töövarjupäev, seoses sellega käisin ma Tallinnas Logistika firma Aabani OÜ esinduse omanikul Sirje Tuuril töövarjuks. Tööpäev algas hommikul kell 8.00 ja lõppes õhtul kell 17.00. Terve päeva jooksul sain ma vägagi palju uusi teadmisi tema tööst, näiteks sain ma teada, et tegemist on logistika firmaga, ausalt öeldes ma alguses ei teadnudki mis firmaga täpsemalt tegemist on. Kuna firma omanik oli mulle tuttav siis usaldati ka minu kätte mõned paberimajandusega seoses tööd. Alustasin lihtsamate asjadega, pannes välislähetuse käskkirju mappidesse nembrilises järjekorras, hiljem tegin ka keerulisemaid asju, näiteks pidin arvuti abiga tegema firma eelarveid. Tööpäeva lõppedes sulgesime firma uksed ja läksime koju. Ausalt öeldes oli see töö palju raskem, kui algselt arvasin.

Minu CV - Curriculum Vitae

Big image