עבודה בתנך

שירז בנעים כיתה ח3

יחידה ראשונה ענן מילים

Big image

יחידה 2 משה רבנו בראי האמנות

יחידה 3 עשרת הדיברות 2.0

יחידה 4 מבו ממוקד על דיבר