פוסטר מדעי

מליחות האדמה ונביטת דשא

מסרארווה שדא

כיצד משפיעה השקיה של מים בריכוזים שונים של מלח על גדילה והתפתחות של דשא ביתי ?

דשא הוא שם של קבוצת צמחים חד-פסיגיים ירוקים עשבים המאופיינים בעלים צרים וארוכים שגדלים ישר למעלה מהאדמה.

מטרת המחקר - כיצד משפיעה השקיה של מים בריכוזים שונים של מלח על גדילה והתפתחות של דשא ביתי ?

Big image

תוכנית העבודה

בניסויים שנערכו בעציץ:

01-11-2015 פזרתי זרעי דשא ב-3 עציצים.

בעציץ אחד השקיתי את הזרעים במי שתייה.

בכל אחת מהעציצים האחרים השקיתי את הזרעים בריכוז אחר של נפח (תמיסת מלח 2%) 15 ו 25 (מ"ל) (מים מליחים שמהלתי אותם במי-שתייה ויצרתי תמיסות בריכוזי מלח שונים).

יתר התנאים בעציצים היו זהים (תאורה, טמפרטורה, לחות האוויר, נפח המים להשקיה).

כעבור שבועיים אמדוד בכל עציץ את האורך והרוחב של הדשא

08-11-2015 מדידת אורך והרוחב של הדשא באמצעות סרגל מדידה

16-11-2015 מדידת אורך והרוחב של הדשא באמצעות סרגל מדידה

מסקנות:


א) נוכחות מלח במים אכן משפיעה על גדילת והתפתחות הצמח וזה בא לידי ביטוי בגובה הצמחים,המשקל הסופי שלהם וכן באחוז ההישרדות שלהם. (בחיטה-גם בדרגת הצבע)

ב) ככל שריכוז המלח גבוה יותר ההשפעה מזיקה יותר.

ג) בריכוז מלח גבוה צמחי העדשים לא שרדו כלל. לעומת זאת, צמחי החיטה שרדו . מכאן ניתן להסיק שהעדשים רגישים יותר למלח מאשר חיטה.