ויואלה

כלי הקשת

ויואלה

הויאלה היא ממשפחת כלי הקשת.

הויאלה היא יותר גדולה מהכינור, הצליל שלה נמוך יותרו ויותר עמוק.

היא מכוונת בקווינטה אחת מתחת לכינור. זאת אומרת שמיתריה הם מהגבוה לנמוך: לה, רה, סול ודו.

בדומה לכיוון של הצ'לו, הנמוך ממנה באוקטבה.

התווים של הויואלה נכתבים במפתח דו-אלט ( רוב כלי הנגינה נכתבים במפתח סול או בפה כמו הפסנתר ).

הצורה שלה דומה לצורת הכינור, והיא קצת יותר גדולה ממנו .

הויואלה היא כלי בלתי נפרד מארבעת כלי הקשת הקלאסית ובתזמורת סימפונית, היא עשויה בהרכבים קאמריים או תזמורתיים אחרים, כמו חמשת כלי הקשת, רביעיית פסנתר וכדומה.

לאורך הדורות הויואלה לא זכתה בכבוד רב וכמעט עמדה בצל אחיה- הכינור וצ'לו, מספר היצירות שנכתב לויואלה קצת ביחס אליהם וגם מספר הוויולנים יחסית קטן מאוד.

ויואלה

ויואלה

Instrument: Viola