יום המעשים הטובים

אלה בארי רחמני וניצן עופר מגדים מעלה אדומים

המעשים הטובים שלנו!

המעשה הטוב שלנו

בתחילת השנה חשבנו כל הכיתה לעשות מעשה טוב למען ילדים שנמצאים בבית החולים

גייסנו חטיפים ממתקים ורשמנו ברכה הילדים קיבלו את המתנות והודו לנו מאוד

ובכל שבוע בבית ספר שלנו יש תורנות שכל פעם כיתה אחרת אחראית להביא מצרכים שישמשו נזקקים זה נותן לנו הרגשה טובה לתת.