אני הוא "האחר"\"האחר" הוא אני

=============יואב&אביעד===============

~תקציר~

36% מההורים לא רוצים ילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות עם ילדיהם.

דבר זה גורם לאפליה בין הילדים לילדים האחרים בכיתה.

~תשובות לשאלות~

1 "האחר" בסיפורינו הוא הילדים עם הצרכים המיוחדים,

הם "האחרים" בגלל שלא רוצים אותם בכיתות עם ילדים רגילים וגורמים לאפליה.


2 היחס לאחר בסיפור שלנו הוא שלא רוצים את הילדים עם הצרכים המיוחדים בכיתות הרגילות.

היחס הזה נובע מכך שיש להם צרכים מיוחדים והם לא כמו כולם.


3 פעם ההיתי עם אחי הקטן בגינה והיו שם חבורת ילדים ששיחקו במתקנים והיה שם ילד עם צרכים מיוחדים שהילדים לא רצו לשחק איתו בתקנים ולא רצו לשתף אותו במשחקים שלהם וזה היה מאוד כואב לראות את זה.


4 א) "אלה ילדים של אזרחים מכל שכבות האוכלוסיה. בבית הספר אין הבדל בין הילדים לא בביגוד ולא בשום דבר אחר-פרט להבדלים בכישרון ובחריצות".

ב) לנסות לשלב אותם בכיתה אך לאט לאט.

שההורים שלא רוצים את הילדים עם הצרכים המיוחדים ישוחחו עם ילדיהם על זה.

~שלב הרפלקציה~

מה שלקחנו מהעבודה הוא שלא צריכה להיות אפליה בין ילדים "רגילים לבין ילדים גם צרכים מיוחדים.

למדנו בעקבות ההכנה של העבודה שצריך לקבל כל ילד וילד בחברה.

האחר הוא אני