ביוטק- גילת וקארין

כיצד נטריט ונירטאט ישפיעו על הצטברות P53 בתאים הפברובלסטים?

תקציר המחקר

במחקר זה בדקנו את השפעתה של עקת ניטריט וניטראט על הצטברות p53 בתא. P53 הוא גן המדכא סרטן, אך ידוע לנו כי כאשר הגן נפגע הוא מיוצר בכמות גבוהה בתא. ידוע כי ניטריט וניטראט הם חומרים משמרים המצויים בנקניקיה וכי הם מזיקים לגופינו ומהווים גורם זר.
כדי לבדוק האם ניטריט וניטארט מעלה את הצטברותו של P53 בתא ערכנו ניסוי הבודק זאת.
השתמשנו בריכוזים שונים של ניטריט וניטראט- ריכוז של 0.1M וריכוז של 1M שתאים פיברובלסטים מריאת אדם. בניסוי חשפנו שתי צלחות פטרי בעלות תאים פברובלסטיים לריכוזים שונים של ניטריט וניטראט וצלחת שלישית השמשה לבקרה, בה היו תאים פברובלסטיים בלבד. בעזרת 2 שיטות שונות כימתנו ונירמלנו את התוצאות. השיטות בהן השתמשנו נקראות: "כימות חלבונים בשיטת ברדפוד" ו"תספיג מערב". בעזרת שיטות אלה הוכחנו כי ניטריט וניטראט משפיע ואף מעלה את הצטברותו של P53 בתאים פיברובלסטיים מראית אדם.

מהלך העבודה

Big image

כימות על פי שיטת "ברדפורד"

כימות על פי התספיג המערבי

Big image