Rekenen

3F Domein 2 Verhoudingen - Procenten

Het programma

 1. Wat zijn procenten?
 2. Rekenen met procenten deel 1
 3. Rekenen met procenten deel 2 (btw)
 4. Theorie
 5. Opdrachten boek
 6. Opdrachten studiemeter
 7. Evalueren en afronden

4. Theorie

Een percentage geeft het aantal procenten aan.
100 % = 1 hele (alles)
100 % is het totaal
1 % is één honderdste deel.


Een procent kun je omrekenen naar een decimaal of een breuk.Van procent naar decimaal getal? Dat is delen door 100.
Bijvoorbeeld:
87 % : 100 = 0,87


Van procent naar breuk? Je maakt er honderdsten van.
Bijvoorbeeld:

87 % = 87/100
50 % = 50/100 = 1/2

Tip:
Als je een rekenmachine mag gebruiken dan kun je bij een breuk het bovenste getal delen door het onderste getal. Je komt dan uit op een decimaal getal. Dat getal doe je x 100. Je hebt nu het percentage berekend.

Bijvoorbeeld:
5
----- --> 5 : 6 = 0,8333333333 (decimaal getal) x 100 = 83 % (afgerond op een heel getal)
6

345
----- --> 345 : 876 = 0,39383561644 x 100 = 39,4% (afgerond op één decimaal)
876


Het totaal kun je ook omrekenen naar een percentage.
Bijvoorbeeld:
Een student heeft € 500,- verdiend. Hij geeft € 55,- aan het goede doel.
Hoeveel procent geeft hij weg?

Weggegeven geld 55 (:5) 11
Verdiende geld 500 (:5) 100

11 op de 100 = 11%

Of

55 : 500 = 0,11 x 100 = 11 %


Een gedeelte van een percentage omrekenen naar het totaal. Hoe doe je dat?
Stel je weet dat 34%, € 75 is.
Je wilt het totale bedrag weten.
Dan maak je een verhoudingstabel (zie hieronder).

Prijs 75
Percentage 34 (:34) 1 (x100) 100

Wat onder gebeurt, gebeurt ook boven.
Dus 75 : 34 x 100 = 220,588235294

Hoe rond je af?
Lees de vraag goed. Vaak wordt het gezegd in de som.
Geef je antwoord in euro's? Rond dan altijd af op twee decimalen!
In dit voorbeeld ronden we af op twee decimalen.
Het antwoord wordt € 220,59
Getallen afronden (tienden, honderdsten, duizendsten) - Rekenrijk groep 8 blok 4

5. Opdrachten boek

Niveau 4: Maak hoofdstuk 6 Procenten (alleen de 3F opdrachten).
Niveau 3: Maak hoofdstuk 6 Procenten (alleen de 2F opdrachten).

Uiteraard mag je het programma in overleg ook een niveau lager of hoger maken.
Wil je dat? Kom gerust bij mij om jouw plan te bespreken.De nakijkboeken liggen voor je klaar op mijn bureau, evenals het kladpapier.

6. Opdrachten studiemeter

Maak het hoofdstuk Procenten in studiemeter.

Ben je klaar?
Begin alvast aan hoofdstuk 7.

7. Evalueren en afronden

We gaan de les afronden.
 • Hoe vond je de les?
 • Wat vond je goed gaan?
 • Wat vond je lastig?
 • Wat heb je geleerd?
 • Heb je tops of tips?