TNTT WEEKLY

Week of April 24th, 2017

Big image

How precious the gift of the cross, how splendid to contemplate! In the cross there is no mingling of good and evil, as in the tree of paradise: it is wholly beautiful to behold and good to taste. The fruit of this tree is not death but life, not darkness but light. This tree does not cast us out of paradise, but opens the way for our return.

-- St. Theodore the Studite

SUM UP HLV CONGRESS IN TAMPA, FL

Hội Nghị Huấn Luận Viên (HLV) tại Tampa đã diễn ra thật tốt đẹp trong cuối tuần vừa qua với chương trình hội thảo rất sôi nổi. Các HLV về tham dự rất hăng say, đóng góp ý kiến xây dựng Phong Trào. Hội nghị đã hoàn tất đầy đủ mục tiêu như dự định:


 1. Gặp gỡ và nối kết với các HLV trong Phong Trào
 2. Trình bày những thành quả huấn luyện của Phong Trào
 3. Thống kê những thay đổi quan trọng về hệ thống huấn luyện các cấp trong Phong Trào
 4. Trình bày hệ thống quản lý thành viên và hành chánh các sa mạc huấn luyện
 5. Trình bày Chương Trình Thăng Tiến Chuyên Nghiệp cho các HLV và những quy định chung về quyền giảng dạy và huấn luyện
 6. Hội thảo, chia sẻ và góp ý đến BNH/TU
Big image

Vào buổi cuối cùng, các HLV đã ngồi lại soạn kế hoạch thăng tiến chính bản thân mình. Với tiêu chí này, các HLV vạch ra các mục tiêu họ muốn phát triển và đề ra các công việc cụ thể họ sẽ làm. Qua việc tự nguyện và quyết tâm thăng tiến bản thân của các HLV, Phong Trào sẽ nhanh chóng được thăng tiến.


Trong nay mai, các trưởng sẽ nghe đến những dự án mới cho phong trào như:

 • Kế Hoạch Thăng Tiến Cá Nhân
 • Thư Viện TNTT online
 • Nhóm chuyên soạn thảo và tổ chức Tĩnh Tâm cho TNTT
 • Những phương hướng cho quá trình chuyển đổi Ban Chấp Hành
 • Các đơn từ dùng cho TNTT
 • Các chương trình học online


Và hy vọng sẽ có thêm nhiều ý tưởng và dự án mới mẻ ở Hội Nghị HLV Phía Tây


Holy Redeemer Center; Oakland, CA (nearest airport OAK)

Thời Gian: 5pm thứ Năm, ngày 27 tháng 7 đến 12pm Chúa Nhật, ngày 30 tháng 7, 2017
Thời Hạn Ghi Danh: Xin nộp đơn trước ngày 27 tháng 6 năm 2017
Lệ Phí: $50.00
Big image

3RD SUNDAY OF EASTER - APRIL 30TH, 2017

 1. Explore It! This week’s Gospel follows two of Jesus’ disciples on the way to Emmaus, three days after Jesus’ crucifixion. During their trip, Jesus appeared to the disciples, but were unable to recognize Him until He broke bread with them that night, and disappeared.

 2. Connect It! A number of parallels between this story and the rites of the Mass can be drawn, summarizing with the breaking of the bread- the Liturgy of the Eucharist. The contexts of the trip to Emmaus and the events that occur during closely mirror a gathering of people and a sharing of scripture; in what ways does your understanding of the Mass better equip you to experience it?

 3. Reflect It! When we find yourself bored or disinterested in a topic, why do you think this happens? Sometimes, it is because we may not fully understand it to grasp its value or beauty. In what ways do you work to further your understanding of any mysteries you encounter?

 4. Live It! We need to be attentive and understanding of what God has in store for us at every turn. This week, how can you make yourself aware of God’s presence in your life?

 5. Remember It! “Then their eyes were opened and they recognized him, and he disappeared from their sight.” (Luke 24:31)

UPCOMING EVENTS

Big image

May 26th

Chuyên Đề: Lãnh Đạo & Sinh Hoạt | Rockville, MD | MTĐ | Contact: Tr. Hồng Nhung

May 27th

Samaritanô 62 | Huấn Luyện Trợ Tá | Walnut Grove, CA | MTY | Contact: Tr. Kim Nguyệt

Jun 1st

Damas 19 | HLHT Cấp 1 | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 2nd

Samaritanô 61 | Huấn Luyện Trợ Tá | Goshen, MA | MĐB| Contact: Tr. Sam Trần

Jun 17th

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

Jun 28th

Tiberia 10 | HLHT Cấp 3 | Honolulu, HI | MTY

Jun 29th

Xuất Hành 60 | HLHT cấp 1| Honolulu, HI | MTY

Xuất Hành 61 | HLHT cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Honolulu, HI | MTY

Jun 30th

Samaritanô 64 | Huấn Luyện Trợ Tá |Honolulu, HI | MTY

Jul 13th

Xuất Hành 57 | HLHT Cấp 1 | King City, CA | MTY | Contact: Tr. Đinh Kim Nguyệt

Xuất Hành 58 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | King City, CA | MTY

Jul 20th

Xuất Hành 28 | HLHT Cấp 1 | Anaheim, CA | MTN/LDNS | Contact: Tr. Jimmy Lâm-Mỹ


Rạng Đông 39 | HLHT Cấp 1 | Knoxville, TN | MDN | Contact: Tr. Trung Quân

Đuốc Hồng 10 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Knoxville, TN | MDN

Jul 27th

Hội Nghị Huấn Luyện Viên | Oakland, CA

Aug 9th

Ánh Lửa 24 | HLHT Cấp 1 | Annapolis, MD | MTD | Contact: Tr. Nguyễn Hồng Nhung

Ánh Lửa 25 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Annapolis, MD | MTD

Aug 10th

Dấn Thân 18 | HLHT Cấp 1 | Lincoln, NE | MTR | Contact: Tr. Nguyễn Minh Nghiệm

Tin Yêu 15 | HLHT Cấp 2 | Ngành Nghĩa Sĩ | Lincoln, NE | MTR

AUG 25TH

Lửa Hồng 23 | HLHT Cấp 1 | Auburn, WA | MTB | Contact: Tr. Hoàng Thanh Nam

Xuất Hành 3 | HLHT Cấp 2 | Ngành Thiếu Nhi | Auburn, WA | MTB

Aug 30th

Tiberia 11 | HLHT Cấp 3 | Wichita, KS | MTR

SEP 1ST

Vươn Lên 34 | HLHT Cấp 2 | Ngành Ấu Nhi | Kerens, TX | MN | Contact: Tr. Nhật Kelvin

Oct 1st

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng - Tháng Mân Côi 2017

Dec 3rd

Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông