Krokodil

Wat is een krokodil?

De krokodil is een reptiel dat relatief groot tot zeer groot wordt en net als alle reptielen koudbloedig is. Dit wil zeggen dat de krokodil veel in de zon moet liggen om zijn lichaam op te warmen. Dit is met name belangrijk voor de spijsvertering.

De naam krokodil slaat soms op de groep van 'echte krokodillen', zoals de nijlkrokodil en de orinocokrokodil. Als de naam krokodilachtigen wordt gebruikt, worden ook de gavialen, de kaaimannen en de alligators bedoeld. Deze laatste twee, de alligators en kaaimannen, behoren tot dezelfde groep, maar de gavialen vormen een aparte groep. Dit artikel gaat over de gehele groep van krokodilachtigen.

De voorouders

De voorouders van de krokodil ontstonden zo'n 200 miljoen jaar geleden, ongeveer ten tijde van de dinosauriërs. De voorouders van de krokodil leken veel op de krokodillen van nu, in tegenstelling tot de meeste andere dieren die afstammen van dieren uit die tijd. De verre voorouders van de krokodil, die nog langer gelden leefden, waren hagedis-achtige dieren die op hun achterpoten liepen.

Grootste krokodil

De grootste nog levende soort is de zeekrokodil, waarvan het record staat op 8,25 meter. Een afdruk van een nooit gevonden zonnebadend exemplaar was volgens een schatting 10 meter lang. Met een maximale lengte van 1,14 m is de dwergkrokodil het kleinst. De uitgestorvenDeinosuchus was mogelijk tot 15 m lang.