MERIANT

Wat is Meriant

Meriant vindt het vanzelfsprekend dat u uw leven zoveel mogelijk zelf wilt inrichten. Uw wensen, levensstijl, contacten met familie en vrienden zijn belangrijk en ondersteunen wij daarom zoveel mogelijk. Onze medewerkers en vrijwilligers zetten zich elke dag graag voor u in. Uw welzijn, daar draait het om!

MANTELZORGDe PvdA heeft grote waardering voor mantelzorgers die veel en intensieve zorg voor hun naasten op zich nemen. De PvdA wil hen beter ondersteunen, zodat overbelasting voorkomen wordt en zij werk, zorg en gezin beter kunnen combineren. In het keukentafelgesprek wordt samen met de gemeente en andere betrokkenen besproken welke zorg vrienden, familie of buren kunnen bieden. Professionele zorg moet afgestemd worden op de zorg die door mantelzorgers gegeven wordt. Mantelzorg is nooit verplicht. Er blijft een vangnet voor hen die geen netwerk hebben of een netwerk hebben dat niet kan voorzien in de gewenste ondersteuning.

Mijn mening over de zorg & de Politiek

Mening over de Zorg:

Op het moment vindt ik dat het dramatisch gaat in de zorg omdat mensen met een niveau 2 diploma, zomaar hun baan kwijt zijn. En mensen met een hoger diploma ook nog niet eens zeker zijn van het houden van hun baan. Omdat de politiek graag naar het kleinschalig wonen wil moeten zowel werknemers als cliënten er onder lijden