Danger: Deixalles espacials!

Prou de deixalles espacials.

Explicació del problema de les deixalles espacials:

Les deixalles espacials no són gens beneficioses per el nostre entorn ambiental. Nosaltres no ho veiem ja que no ens afecta directament però al cap i a la fi si que genera problemes.

El problema que estem tractant és:

-Actualment hi ha 500.000 objectes que es consideren deixalles espacials i són perilloses per els sàtel·lits i per les naus espacials.

Personalment hem triat la proposta del gel aeri ja que segons el meu punt de vista és més fàcil i segur.

El gel aeri és un material sintètic ja que el que fa és canviar el seu estat a sòlid i atrau-re a totes aquelles deixalles que es troba en mig del seu recorregut.

Llavors el que farem serà llençar sondes espacials fins l'espai i deixarem anar una gran part d'aquest gel per tal de retenir totes les deixalles possibles, aquest gel anirà enganxat a moltes d'aquestes sondes i a mesura que es van omplin de deixalles les anirem descarregant a l'estació base, per seguretat.

Big image
El gel aeri, també anomenat "Aerogel", és un material molt lleuger, sintètic i porós derivat d'un gel, com diu el seu nom, en què el component líquid del gel ha estat substituït per un gas.

Promotors del mètode:

Aquest material va ser creat per Samuel Stephens Kistler l'any 1931 com a resultat d'una aposta amb Charles Learned. El primer equip en defensar el mètode va ser tot el grup que van enviar la sonda espacial que va ser llençada el 7 de febrer de 1999 per la NASA, s'anomena "Stardust".

Defensaven aquest mètode perquè van ser els primers a posar-lo en pràctica per altres missions no relacionades amb les deixalles.

Aquests van ser i han sigut els promotors més importants defensant aquest mètode.

Avantatges i Inconvenients:

Avantatges:


-Té una flexibilitat perfecte.

-Podrem prescindir de vidre ja que són molt semblants, encara que el gel aeri tingui 1000 vegades menys densitat.

-Més i millor rendiment en comparació amb aïllants convencionals.

-És resistent als raigs UV, per tant, no pateix descoloracions.

-Té una gran capacitat en absorvir.

-Molt bona resistència a les condensacions.


Inconvenients:


-La seva elaboració és difícil.

-El seu procés d'elaboració és molt car.

Big image

Preu:

Per fer una prova llençarem 6 sondes.

1.000.000€ per sonda. (Que serien 6.000.000€ en total.)

Utilitzarem 2 packs de 25 planxes de gel.

926,22€ x 2. (Que dóna 1.852,44€).

50.000€ de benzina.


Preu total de la misió = 6.051.852,44€

Fet per:

Elena Azor Uroz 3erC