Euroopa parlament

Mait Poolak

Euroopa parlament

Euroopa Parlament koosneb 751 liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 28-st liikmesriigist. Alates 1979. aastast valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel viie aasta pikkuseks perioodiks.Euroopa Parlament koosneb 751 liikmest, kes on valitud laienenud Euroopa Liidu 28-st liikmesriigist. Alates 1979. aastast valitakse parlamendiliikmeid üldistel ja otsestel valimistel viie aasta pikkuseks perioodiks.

Valimisiga on 18 eluaastat, v.a Austrias, kus see on 16 eluaastat.

Kohad parlamendis on jaotatud liikmesriikide rahvaarvu järgi.

Parlamendiliikmed töötavad neid valinud liikmesriigis, Strasbourgis, kus toimub 12 täiskogu istungit, ja Brüsselis, kus toimuvad täiendavad täiskogu istungid, samuti komisjonide ja fraktsioonide koosolekud.

Iga liikmesriigi parlamendisaadikute arv on ligikaudu võrdeline selle riigi rahvaarvuga, kuid järgides kahaneva proportsionaalsuse põhimõtet: ühelgi riigil ei saa olla vähem kui 6 või rohkem kui 96 saadikut ja parlamendiliikmete koguarv ei tohi ületada 751 (750 liiget ning president)