Stichting Socrates

Wie zijn wij?

Missie

Socrates is een landelijke en regionale organisatie voor ambitieuze, talentvolle

studenten van hogeschool en universiteit. Binnen Socrates staan we voor het ontwikkelen van talenten van onze leden. De stichting is opgedeeld in meerdere besturen: Socrates Nederland en de chapters. Socrates Nederland bewaakt op landelijk niveau de kwaliteit en processen van regionale chapters door een faciliterende rol in te nemen. De regionale chapters zorgen voor direct contact met hun leden door het organiseren van activiteiten en door leden in contact te brengen met bedrijven.


Visie

Socrates Nederland ontwikkelt zich in de komende vijf jaren tot een succesvol,

landelijk platform met circa 30 chapters in Nederlandse studentensteden. De

landelijke organisatie bestaat uit (full-time)(student)bestuurders. Regionale

chapters zullen stapsgewijs hun zelfstandigheid bereiken, waar Socrates Nederland

een sturend karakter in zal hebben. Continuïteit en ontwikkeling staan hierbij hoog

in vaandel. Binnen het landelijke platform zullen getalenteerde studenten,

professionals en zakelijke partners samenkomen en met elkaar in verbinding

worden gebracht.

Landelijk Netwerk

(Contactgegevens Chapter)