Miền Tây Nam

December 2015

Big image

Trong tâm tình của mùa Tạ Ơn...

...chúng con xin chân thành dành lời tri ân tới


Linh Mục Gioan Baotixita Phạm Quốc Hưng – Cha Tuyên Úy Miền Tây Nam


Chúng con xin cảm ơn Cha đã luôn dành thời gian để đến tham dự và đồng hành cùng các anh chị em Huynh Trưởng chúng con trong các sự kiện của Miền. Cha đã luôn yêu thương và dành những lời khuyên bảo sâu sắc cho chúng con trong đời sống đạo của Huynh Trưởng.


Chúng con cũng xin dành lời tri ân tới toàn thể các Trợ Tá trong Miền Tây Nam, đặc biệt là Ban Đại Diện Trợ Tá Miền:


Trợ Tá Giuse Nguyễn Chính – Trưởng Ban

Trợ Tá Philips Nguyễn Phước – Phó Ban Nghiên Huấn

Trợ Tá Nguyễn Đức Vinh – Phó Ban Quản Trị

Trợ Tá Nguyễn Xuân – Thủ Quỹ


Các Trợ Tá là những tấm gương hy sinh luôn phục vụ trong âm thầm mà chúng con luôn khâm phục và cảm mến. Cảm ơn các Bác Trợ Tá đã luôn đồng hành và yêu thương chúng con. Với sự trợ giúp của các Trợ Tá, Huynh Trưởng chúng con đã có thể làm việc một cách dễ dàng hơn trong các công việc chung của Miền.


Thay Mặt Ban Chấp Hành TNTT Miền Tây Nam,

Tr. Đaminh Đào Đức Khánh

Chủ Tịch BCH-MTN

Ban Chấp Hành Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Nam, Hoa Kỳ...

...xin tri ân tới tới các ân nhân và mạnh thường quân:


Trợ Tá Vũ Thị Linh

Huynh Trưởng Mai Hữu Chúc

Trợ Tá Nguyễn Chính

Trợ Tá Trịnh Văn Bảy & Thủy

Huynh Trưởng Nguyễn Cảnh & Thanh Trang

Huynh Trưởng Trần Đăng Duy

Huynh Trưởng Đỗ Quang Thăng

Huynh Trưởng Phạm Mạnh Cương

DTNtech Marketing


Với sự yêu thương và rộng tay giúp đỡ của quý vị, TNTT Miền Tây Nam đã có điều kiện tài chánh và vật chất rộng rãi hơn cho sinh hoạt trong năm vừa qua. TNTT Miền Tây Nam không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất và xin Chúa Giêsu Thánh Thể trả ơn bội hậu cho quý vị.


Thay Mặt Ban Chấp Hành TNTT Miền Tây Nam,

Tr. Đaminh Đào Đức Khánh

Chủ Tịch BCH-MTN

Miền Tây Nam

... là một Miền rộng lớn với 34 Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Để phối hợp và làm việc chung với nhau đòi hỏi một sự hợp tác chặt chẽ từ trên xuống dưới. Trong năm vừa qua, Miền Tây Nam đã làm được nhiều điều có ích cho toàn Miền và xin chân thành cảm ơn đến tất cả các cá nhân đã chung tay xây dựng một Miền Tây Nam hiệp nhất. Với sự hợp tác và ủng hộ của quý Liên Đoàn Trưởng cùng quý Đoàn Trưởng trong các Liên Đoàn, những công việc đòi hỏi sự hợp tác chung của toàn Miền đã diễn ra thành công. Xin gửi lời tri ân tới tất cả các Đoàn Trưởng và nhất là bốn Liên Đoàn Trưởng trong Miền:


Trưởng Maria Nguyễn Hồng Hạnh – LĐT Liên Đoàn Nguồn Sống

Trưởng Antôn Phạm Mạnh Cương – LĐT Liên Đoàn Ra Khơi

Trưởng Lê Hùng Nam Phong – LĐT Liên Đoàn San Diego

Trưởng Nguyễn Kim – LĐT Liên Đoàn Sinai


Đồng thời, cũng xin cảm ơn tới tất cả các thành viên trong Ban Chấp Hành Miền Tây Nam. Với sự hợp tác và hỗ trợ từ quý Trưởng, mọi công việc trong Miền đã được hoạch địch và diễn ra một cách tốt đẹp. Xin tri ân tới quý Trưởng trong BCH-MTN:


Phó Chủ Tịch Quản Trị: Tr. Giuse Mã Phước Tuyền

Phó Chủ Tịch Nghiên Huấn: Tr. Antôn Phạm Mạnh Cương

Thư Ký: Tr. Maria Nguyễn Hồng Hạnh

Thủ Qũy: Tr. Agnes Têrêxa Nguyễn Thị Kiều Diễm

Ủy Viên Ngành Ấu: Tr. Phêrô Nguyễn Minh Tùng

Ủy Viên Ngành Thiếu: Tr. Maria Clara Lưu Bích Ngọc

Ủy Viên Ngành Nghĩa: Tr. Francis of Assisi Phạm Montana

Ủy Viên Ngành Hiệp Sĩ: Tr. Vincente Nguyễn Hoàng James

Ủy Viên Kỹ Thuật: Tr. Phêrô Nguyễn Thành Tâm

Ủy Viên Kỹ Thuật Vi Tính: Tr. Thomas Aquinas Nguyễn Vinhson

Ủy Viên Báo Chí: Tr. Maria Lê Thanh Châu Christine

Ủy Viên Truyền Thông: Tr. Têrêsa Nguyễn Bích Trâm

Ủy Viên Đại Hội: Tr. Antôn Đỗ Quang Thăng

Ủy Viên Phụng Vụ: Tr. Phêrô Lê Hùng Nam Phong

Ủy Viên Xã Hội: Tr. Martin de Porres Nguyễn Steven

Ủy Viên Giao Tế Nhân Sự: Tr. Maria Lưu Bích Như

Ủy Viên Văn Nghệ: Tr. Maria Nguyễn Bạch Thanh Trang


Xin chúc quý Trưởng tràn đầy Hồng Ân của Thiên Chúa và luôn hăng say phục vụ Phong Trào!


Tr. Đaminh Đào Đức Khánh

Chủ Tịch BCH-MTN

Lời Tri Ân

Đoàn Biệt Lập Đôminicô Saviô

Tr. Nguyễn Ngọc Hiệp

Tr. Hiệp was nominated by various Huynh Trưởng throughout Đoàn for her hardwork and dedication with always willing to step up and to choreograph dance pieces and other performances that Đoàn and our parish had requested. Doesn't matter how busy she is, she still puts in her 110% helping us out. We are very thankful to have such of a dedicated Huynh Trưởng and willing to accept all challenges given in our Đoàn. Thank you Tr. Hiệp, TNDS loves you very much!


Phụ Huynh Lê Quang Chris & Lê Liên Tina

Phụ Huynh Chris and Tina were both nominated by both Trợ Tá and Huynh Trưởng in our Đoàn for the various works they do to help our Đoàn out. They've supported our Đoàn since the day it was first developed until today. Always willing to provide as much assistance as possible for the best of our Đoàn. Phụ Huynh Chris helps with all the heavy work and Phụ Huynh Tina helps with cooking and making sure các em are well fed at dance practices and camps. They're our go to person when we need help with something and help with food. They're one of our main bridges out to the other Phụ Huynh. We are very blessed to have these 2 in our Đoàn. Cám ơn Phụ Huynh Chris và Tina, Đoàn Dominico Savio thương cô chú rất nhiều!


Đoàn Biệt Lập Tôma Thiện

Trợ Tá Maria Nguyễn Linh
Đoàn Tô-ma Thiện chúng con chân thành cám ơn sự hỗ trợ, niềm nhiệt thành, và giúp đỡ cô luôn giành cho Đoàn trong mùa Tạ Ơn này. Đoàn Tôma Thiện chúng con rất yêu mến cô Linh và gia đình: Nancy, Linda, và Thompson. Xin Chúa Giê-su là Huynh Trưởng tối cao luôn hiện diện và ban sự bình an cho gia đình cô trong mùa Tạ Ơn này và trong từng giây phút trong đời.

Phụ Huynh (Trợ Tá to be) Maria Phạm NgọcThủy
Đoàn Tô-ma Thiện chúng con chân thành cám ơn sự hỗ trợ, niềm nhiệt thành, và giúp đỡ cô luôn giành cho Đoàn trong mùa Tạ Ơn này. Đoàn Tôma Thiện chúng con rất yêu mến cô Thủy và gia đình: chú Dũng, Kevin, và Kala. Xin Chúa Giê-su là Huynh Trưởng tối cao luôn hiện diện và ban sự bình an cho gia đình cô trong mùa Tạ Ơn này và trong từng giây phút trong đời.


Liên Đoàn Ra Khơi


Đoàn Maria Nũ Vương

Tr. Linda & Quynh Nguyen

Thank you to the both of you for continuously putting all your heart and soul into our Doan! Just a little thank you note to remind you guys that all of your hard work is greatly appreciated! (Especially to keep me sane ;)


Anh Trang Dang

Thank you Anh Trang for always supporting Thieu Nhi and being the middle man between Cong Doan and Thieu Nhi!..definitely not an easy job. Thank you for always having faith in us and believing that we are really greater than we think!


Đoàn Lộ Đúc

Tr. Hong Mai

Tr. Nhung Mai


Đoàn St. Lucy

Tr. Tham Nguyen Vo

Thanks to both of you, we are all leaders! We honor you for the part you play in maintaining our dedication and sacrifice for Doan St. Lucy. We know that achievement and success aren't by accident. Breakthroughs come after spending what seem like hours of hard work and trying new ideas. We applaud your devotion with this attractive recognition award. It is a small token of our appreciation for the part you've played in making Doan St. Lucy what it is today. Thank You!


Đoàn Teresa

Tr. Nguyễn Công Lực

Đoàn Têrêsa would like to give a special thanks to Tr. Lực for serving restlessly as Đoàn Trưởng the last 3 years. His love and dedication for Thiếu Nhi really shows through his interactions with các em. He always brings spirit and new ideas to make our doan stronger and be like a family. His humbleness and small actions truly reflect the characteristics of Chị Thánh Têrêsa. Thank you for everything you’ve done for us! May God and Mother Mary continue to bless you with good health and energy to sinh hoạt with us.


Phụ Huynh Vân Tạ

Chị Vân has always been a quiet and humble supporter of our doan. Now that her daughter has joined Thiếu Nhi, she comes every week to help provide snacks for the kids. She also goes camping with us all three days and helps us there. We are very blessed to have her support and endless efforts. We can’t thank her enough for her time and sacrifices at our đoàn. May God and Mother Mary continue to bless you and your family.


Liên Đoàn Nguồn Sống


Tr. Phaolô Lâm-Mỹ Hoàng Hổ Jimmy

Tr. Jimmy is the most dedicated and hard working leader with his role as Vice President Administrative Affairs in Liên Đoàn Nguồn Sống. He is an inspirational leader and a great role model to all youth leaders. He always goes above and beyond his role. Liên Đoàn would like to thank you Tr. Jimmy for many years of outstanding leadership, dedication and continue support of Liên Đoàn Nguồn Sống.


Tr. Maria Đặng Xuân-Mỹ Thị Rosemariae

Tr. Rosemariae is a Division Leader for Seedling in Liên Đoàn Nguồn Sống. She organizes, communicates and works with 14 charters to plan activities such as Ấu Nhi Day & San Diego Zoo for all the Seedling. She is a leader who has high spirit, energetic, friendly and cheerful. Liên Đoàn would like to thank you Tr. Rosemariae for all the hard work, outstanding leadership and dedication.

Tr. Anna Trần Tố Nhi Diane

Tr. Diane is a Division Leader for Search in Liên Đoàn Nguồn Sống. She organizes, communicates and works with 14 charters to plan activities such as Thiếu Nhi Day, Camping for all the Search. She is a great leader who always puts her heart and mind on everything she does and brings up creative ideas. Liên Đoàn would like to thank you Tr. Diane for all the hard work, outstanding leadership and dedication.

Tr. Maria Trịnh Quỳnh Jayne Châu

Tr. Châu is a Division Leader for Companion in Liên Đoàn Nguồn Sống. She organizes, communicates and works with 14 charters to plan activities such as Thomas House Run 4 Homeless Children, Volleyball Tournament and Camping for all the Companion. She always inspires and brings up various events to encourage everyone to participate. Liên Đoàn would like to thank you Tr. Châu for all the hard work, outstanding leadership and dedication.

Tr. Giuse Nguyễn Trung Kiên Kenny
Tr. Kenny is a Dvision Leader for Knight of Eucharist in Liên Đoàn Nguồn Sống. He organizes, communicates and works with 14 charters to plan activities such as Tĩnh Huấn Hiệp Sĩ, Volleyball Tournament and Camping for all the Knight of Eucharist. He has a full energy and high spirit which inspires a lot of Knight of Eucharist. Liên Đoàn would like to thank you Tr. Kenny for all the hard work, outstanding leadership and dedication.


Ban Trợ Tá Liên Đoàn Nguồn Sống
Liên Đoàn Nguồn Sống xin tri ân đến Ban Trợ Tá Liên Đoàn đã luôn nâng đỡ, khuyến khích, ủng hộ cho Ban Chấp Hành Liên Đoàn, nhất là cho tất cả các em thiếu nhi. Các bác hy sinh rất nhiều, không ngại khó khăn, chăm lo hết mình. Chúng con xin cám ơn và chân thành tri ân tinh thần phục vụ yêu thương của các bác Trợ Tá.Đoàn Khiết Tâm

Giuse Lê Đức Hảo

We have one person we want to appreciate for this year. He is going to be our very first Trợ Tá.


Đoàn Hướng Dương Tam Bien

Tr. Chau Tran

Thank you so much for the continuous efforts, dedication, and passion that you put into our Family and into Thieu Nhi. Your drive and boundless commitment is an inspiration to so many of us. You strive to keep us strong, keep us close and keep us spiritually fulfilled. Thank you for being part of this Family and we pray the God continues to work through you as He always has


Đoàn Gioan Tiền Hô

Tr. Têrêsa Nguyễn Hoài-Phương Teresa

Tr. Marcô Huỳnh Quốc-Việt Steven


Liên Đoàn Sinai


Đoàn Mẹ Thiên Chúa

Tr. Hương Tạ

Tr. Julia Nguyễn


Đoàn Tôma Thiện

Tr. Maria & Lanh Truong

Tr. Lanh and Tr. Maria Truong are sisters, and they are the most loving, and kind hearted people that we know. Their passion and devotion has carried our Đoàn through and through. We love them very much! Thank you!


Đoàn Phaolô

Tr. Catarina Trương Tiffany

Tr. Gioankim Đỗ Dũng Kevin

Đoàn Phaolô would like to recognize these individuals for their outstanding dedications for building Đoàn Phaolô and the TNTT community.

Upcoming Events

December 6th

"Build the VEYM" National Fundraiser - Mon Amour Banquet, Anaheim, CA


December 19th

Đoàn Thánh Gia Community Day - San Diego, CA

Đoàn Tôma Thiện Advent Retreat - Las Vegas, NV


December 20th

Liên Đoàn San Diego Christmas Party - San Diego, CA

Get in the Know!

Got questions? Suggestions? Perhaps a few kinds words you care to share? Click here to send them our way! We look forward to hearing from you!