כרזה בנושא היקב

דני, רוני, וסיגל ד'3

מידע על היקב מתוך אתר האינטרנט

מי בנה את היקב ובאיזו שנה?

שטחי כרמים התרחב. מושבות אחרות החל אף הוא בנטיעת גפנים. בשנת 1887, בעקבות ביקורו בארץ והמלצות מומחים, גיבש הברון רוטשילד מדיניות חקלאית כוללת עבור מושבותיו. במסגרתה הוחלט על גידול ענבי יין מזנים מובחרים ועל הקמת יקב ראשון לציון.

המטרה לבניית היקב

יקבי כרמל ראשון לציון