blok 3

nooit meer oorlog

blok 3

Marshallplan


45 miljoen doden na oorlog. George Marshall was de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken hij bedacht een plan om europa te helpen dat heet het Marshallplan

Europese landen moesten samenwerken om de Marhallhulp goed te verdelen. De samenwerking was moeilijk.


Europese samenwerking


De landen wilden een nieuwe oorlog voorkomen, daarom was de eerste europese samenwerking over de productie en handel kolen en staal dat was nodig voor het maken van kanonnen, soldatenhelmen en bijvoorbeeld tanks.

Zes europese landen spraken af hoeveel staal en kolen ieder land mocht gebruiken dat heet de EGKS Europese Gemeenschap van Kolen en Staal.


Economische samenwerking


De samenwerking tussen de landen is ook goed voor de economie de zes landen maakten nog meer afspraken over samenwerking. in 1957 vormenden ze de EEG Europese Economische Gemeenschap, Landem die lid zijn noem je lidstaten er kwamen steeds meer landen bij en nieuwe afspraken gemaakt en zo ontstond de EU Europese Unie.


Afspraken


De EU-landen hebben in 1993 het volgende afgesproken:


- Landen buiten de EU moeten invoerheffingen betalen dat is dat ze extra moeten betalen

- Bedrijven in de EU-landen geen invoerheffingen als ze iets kopen in een ander EU-land. - Mensen uit de EU-landen mogen in alle landen van de EU werken.

- Je kan je spaargeld ook op een bankrekening in spanje zetten omdat dat land ook bij de EU hoort.


Europees geld


Als je op vakantie gaat kan je beter naar een land gaan die meedoet aan de EU die hebben hetzelfde geld. De prijs die je voor buitenlands geld betaalt is de wisselkoers.

voor een bedrijf is de Euro ook handig anders moeten ze elke keer wisselen.


Wie is de baas?


Net als bij een land heeft de Europese Unie een bestuur.

De Europese comissie is een soort Europese regering. Elk land levert 1 eurocommissaris

een soort minister.

het Europees Parlement controleert het werk van de Commissie en keurt de wetten goed af.

de Raad van de Europese Unie moet de wetsvoorstellen van de Europese Commissie goedkeuren.