Solliciteren

Big image

Waarom informatie over solliciteren?

Leerjaar 1

Periode 3: Het zoeken van een stagebedrijf en voorbereiden van de sollicitatie

Periode 4: Het kennismakingsgesprek bij jouw stagebedrijf


Leerjaar 2

Periode 1 (en 2) Je loopt stage bij een bedrijf ! Start: dinsdag 30 augustus 2016

Manieren van solliciteren

Welke manier van solliciteren past bij jouw toekomstig beroep?

Opvallende, creatieve CV: http://www.hi-re.nl/cv-creatief-opvallend/

Opdracht

Maak een CV

Bekijk jouw CV op newdeveloper en maak een verbeterde versie


Gebruik hiervoor het document: Curriculum vitae (tips en checklist)