Modules Havo

Johannes Fontanus College

Keuze modules

Beste leerling,

We hopen dat je volgend jaar naar de bovenbouw van de havo gaat. Je moet een keuze maken tussen verschillende profielen en vakken.


Als school hebben we ervoor gekozen om iedere leerling, naast de gewone vakken, een verplichte module of een extra examenvak te laten volgen. Bij het Technasium is verplichte moduletijd opgenomen in het programma van het vak O&O, de leerlingen kiezen dus geen extra module. Welke verschillende modules er zijn, kun je lezen in dit overicht.


De verplichte moduletijd is ook opgenomen in het vak M en O. Een leerling die voor Management en Organisatie kiest, volgt dus geen andere module.


Een module is een portfolio-onderdeel, dit betekent dat het voldoende of goed moet worden afgesloten om mee te mogen doen aan het Centraal Examen.

Kies je voor een extra examenvak, dan moet het cijfer voor dit vak aan het einde van havo 4 minimaal een 5 zijn, anders moet in havo 5 alsnog een module naar behoren worden afgerond.


De module volg je 2 uur per week gedurende ongeveer 12 weken.


Via de computer maak je de keuze. Je kiest of een Module, of een extra vak:

1. Een module. Bij de keuze kun je gebruikmaken van de code die bovenaan elke module vermeld staat. Bij voldoende aanmeldingen gaat een module door.

2. Een extra examenvak. Omdat het extra aantal uren voor een extra examenvak vrij groot is, kunnen we deze extra uren niet altijd inroosteren. Je krijgt een enkele keer op je rooster dubbele uren. De keuze is dan aan jou welk vak je dat uur gaat volgen.Alvast van harte welkom in de bovenbouw!


Vriendelijke groeten,

K.J. van de Put (decaan Havo)

H. van den Top (afdelingsleider havo bovenbouw)

Modules