הסופרת שמואלי בספריה

יום חמישי 1.1.2016 בשעה 10 לכותות ז-ט