INFORMATICA

LA TECNOLOGIA ÉS EL MISSATGE

EVOLUCIÓ

Els primers sistemes de Comunicació van Ser muda com senzilla per Exemple Comunicar-se per Senyals de fum, Entre Miscel·lània Coses evolucionin Anat Aletes arrivar ELR Telèfons mòvils tartils.

Encara S'HAN de Millorar en forma de d'Comunicar-se.

LA COMUNICACIÓ EN EL FUTUR

La comunicació del futur sera diferent a la actual ya que el telefuns movils evolucionaran molt ja que seran flexibles i estaran incorporats en pulseres.
7 inventos tecnológicos que no puedes dejar de ver //2016 HD