יהדות פרס

מנהגים ואמונות בקהילה בפרס

המימונה הפרסית

בנורוז, חג פרסי אלילי עתיק, נהגו לערוך שולחן טקסי וסמלי מפואר שעליו כל מה שאתם רגילים לראות על שולחן המימונה, הצבעים לבן וירוק סימלו טוהר, פריחה ושגשוג, ונהגו לצאת לטבע, סמוך למקורות מים כדי לחגוג. נשמע מוכר? לא בכדי. יהודי איראן "גיירו" את הנורוז, ויהודי מרוקו קראו לו "מימונה"
Big image

בגדים פרסים

רבן גמליאל אומר שהוא אוהב את הפרסיים בשלושה דברים: הם צנועים באכילתם, צנועים בבית השימוש, וצנועים בדבר אחר לגבי אכילת הפרסים איני מכיר מקור המתאר את צניעותם, אולם לגבי בתי הכסא שלהם נזכר להלן בגמרא שבתי הכסא שלהם היו שונים משאר בתי הכסא, שאף על פי שיש בהם צואה הם נחשבים לסתומים

לגבי הצניעות בתשמיש, מצאנו בגמרא בכתובות:"תני רב יוסף: שארה - זו קרוב בשר, שלא ינהג בה מנהג פרסיים, שמשמשין מטותיהן בלבושיהן. מסייע ליה לרב הונא, דאמר רב הונא: האומר אי אפשי אלא אני בבגדי והיא בבגדה - יוציא ונותן כתובה". משמע מדברים אלו, שהנהגת הפרסיים האהובה על רבן גמליאל, היתה שלילית לדעת רב יוסף ורב הונא. על פי דברים אלו מובנים דברי רב יוסף המובאים בסמוך לדברי רבן גמליאל לגבי הפרסיים בגמרתנו: "אני צויתי למקדשי. תני רב יוסף: אלו הפרסיים המקודשין ומזומנין לגיהנם". דברי רב יוסף, הם בהתאם לשיטתו. במסכת כלה מובא לגבי אחותו של רבן גמליאל, המתארת כיצד נוהג עמה בעלה, רבי אליעזר, בשעת התשמיש: "מגלה טפח ומכסה טפח". דברים אלו מתאימים לשיטת רבן גמליאל .

Big image

החינה הפרסית

לחינה הפרסית אין קווים ברורים הואיל שלרוב הנהגים באירוע לקוחים מן החינה המרוקאית.

מה שכן, כל אחד מבן הזוג שהוא בעל העדה הפרסית ישמח אם בחינה תתנגן מוסיקת בנדרי הנפוצה בקרב העם הפרסי.

החינה הפרסית דומה מאוד בעיקרה לחינה המרוקאית והתימנית, הן בטקס, הן בלבוש והן באווירה הכללית.

בכל מקרה, שינויים המופיעים בחינה הפרסית הם המאכלים המסורתיים וסגנון המוסיקה הפרסי (עם אפשרות נחמדה להוספת שירי חינה במרוקאית).

החינה הפרסית מתקיימת מספר ימים לפני החתונה.

טקס החינה הפרסית נעשה כאשר החתן והכלה לבושים בתרבוש וכפתנים לבנים וזהובים, וידיהם נמרחות בעיסת החינה הירוקה.

כל החדר מלא בנרות ופרחים. החתן והכלה יושבים על כרכרה מוגבהת ומעוטרת, והחוגגים רוקדים לכבודם ומברכים אותם למזל טוב.

כידוע, העדה הפרסית אוהבת מאוד לשמוח, וזאת היא עושה ע"י הילולה שירה וריקודים מסביב לחתן ולכלה, ומגישה מעין מתוקים
Big image