בואו להכיר את המושבות

מפת המושבות בארץ ישראל

פריסת המושבות ברחבי ארץ ישראל

יום שלישי ה 16/6/2015

הוי ארצי מולדתי-נורית גלרון ואסתר שמיר