סיכום על התנך

אלכס שכטר

קובץ התורה

הספרים הנמצאים בתורה הם : בראשית , שמות , ויקרא , במדבר , דברים.

הספר הראשון הוא בראשית המתחיל עם בריאת העולם , סיפור גן עדן , המבול , ועוד , ומציין את שושלת האבות עד אברהם.

הספר השני הוא שמות המספר על שעבודם של בני ישראל במצרים , יציאתם ממנה ונדודיהם במדבר.

הספר השלישי הוא ויקרא הנקרא גם "תורת כהנים" מכיוון שהוא עוסק בעיקר בהלכות הקרבת הקורבנות ושאר דיני המקדש.

הספר הרביעי הוא במדבר שמספר על 40 שנים שבין היציאה ממצרים לכניסה לארץ ישראל.

הספר הרביעי הוא דברים והוא מעין סיכום של ארבעת הספרים הראשונים.

.

.

.

ולסיכום קובץ התורה מספר על בריאת העולם ועל יציאת בני ישראל ממצרים ולכניסה לארץ.

נביאים ראשונים

הספרים הנמצאים בנביאים ראשונים הם : יהושע , שופטים , שמואל , מלכים.

ספרי הנביאים הראשונים עוסקים בתיאור שושלות של אישים ומלכים לאורך תקופת ההתנחלות בארץ כנען , תקופת השופטים , ומלכות שאול , דוד ושלמה.

תחילת ספר מלכים עוסק בבניית בית המקדש הראשון על ידי שלמה המלך.

לאחר מספר פרקים, מתרחש פילוג ממלכת ישראל המאוחדת והסיפור מתחלק לשני קווים נפרדים, אחד עוקב אחר ממלכת ישראל עד לחורבנה, והשני עוקב אחר ממלכת יהודה עד לחורבן בית המקדש הראשון וגלות בבל בסוף ספר מלכים.

.

.

.

ולסיכום נביאים ראשונים מכילים בעיקר תיאורים היסטוריים.

נביאים אחרונים

הספרים הנמצאים בנביאים אחרונים הם : ישעיה , ירמיה , יחזקאל , ,תרי עשר.

הנביאים האחרונים עוסקים רבות בדברי תוכחה על פשעיהם של בני ישראל, המתפרשים בתור הגורם המרכזי לחורבן המקדש, בצירוף דברי חזון ונחמה על הקשר בין עם ישראל לאלוהיו.

חלק מן הפרטים ההיסטוריים הנוגעים לסוף תקופת בית ראשון מופיעים גם בספרים אלה. הספרים כוללים ערבוב של קינות על החורבן, חזיונות מסוגים שונים, ונבואות על הגאולה לעתיד לבוא.

.

.

.

ולסיכום נביאים אחרונים מכילים בעיקר לקט של נבואות שנאמרו על ידי מחבריהם.

כתובים

בספרים הנמצאים בכתובים הם : תהילים , משלי , איוב , שיר השירים , רות , איכה , קהלת , אסתר ,דניאל , עזרא-נחמיה , דברי הימים.

בחלק זה של התנ"ך מקובצים ספרים שאינם עלילתיים, או שהאירועים המתוארים בהם מתרחשים במנותק מרצף האירועים המתוארים בתורה ובנביאים. בין היתר, הספרים כוללים פתגמים , הגות פילוסופית , שירה , מזמורים וקינות . הספרים מסודרים באופן שמערבב בין סוגות ותקופות שונות.

.

.

.

ולסיכום כתובים זה הקובץ האחרון בתנך והוא מכיל בתוכו הרבה ערכים ודברים חוץ ספרתיים.