בעלת הארמון / לאה גולדברג

דורה

דורה באה לאירופה במטרה לחפש ילדים יהודים ניצולי שואה ולהעלות אותם לארץ ישראל. עבודתה של דורה מקשה עלייה ועל המשך יומה .

דורה עקשנית , חשדנית , פועלת לטובת העם וההמון , סוציאליסטית, מעריצה של העולם המודרני

דורה חדורת מטרה לעבר העתיד , היא נחושה שיהיה עתיד טוב יותר לדור הבא .

מגישות : שירה פרץ ושי קורל

כיתה : ט'4

למורה : מרים ברק