עבודה בתנך

מגישות: נוי מזור מור בן שאול וליאור מויאל

חלק א

שני הציטוטים המופעים בהגדה של פסח ובטקסט המקראי הם:

1.הגדת פסח ציטוט: ואת עמלנו אלו הבנים כמו שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכהו וכל הבת תחייו.

פרק שמות א,כב ציטוט: וַיְצַו פַּרְעֹה לְכָל עַמּוֹ לֵאמֹר כָּל הַבֵּן הַיִּלּוֹד הַיְאֹרָה תַּשְׁלִיכֻהוּ וְכָל הַבַּת תְּחַיּוּן.

במילים שלנו: הכווונה שפרעה ציווה על כל העם שלו שכל בן שנולד תשליכו אותו ליאור וכל בת שנולדת תתנו לה לחיות.

2.הגדת פסח ציטוט: וישימן עליו שרי מסים למען ענתו בסבלתם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם ואת רעמסס.

פרק שמות א פסוק יא: "וַיָּשִׂימוּ עָלָיו שָׂרֵי מִסִּים, לְמַעַן עַנֹּתוֹ בְּסִבְלֹתָם; וַיִּבֶן עָרֵי מִסְכְּנוֹת, לְפַרְעֹה אֶת פִּתֹם, וְאֶת-רַעַמְסֵס"

במילים שלנו : ויקום מלך חדש על מצרים שרוצה לשלוט על עם ישראל ולהעביד אותו קשה ולענות אותם. ופרעה הביא את פיתום ורעמסס שישלטו בעם ישראל והמצרים העבידו את בני ישראל בפרך ומיררו את חייהם בעבודה קשה

חלק ב

ליאור: אנחנו לוקחים כד עם מים וקערה וכל האנשים בשולחן מסובבים את הפנים ולא רואים מה עושים וכל פעם שופכים קצת לקערה ואומרים דם צפרדע כינים......

מור: אצלי לוקחים כד עם זר פרחים ומסובבים מעל כל ראש בשולחן לפי הגודל ושרים ביבילו יצאנו ממצריים.....

נוי: גם אצלי לוקחים קערה וכד מים וכל האנשים מסובבים את הראש ואומרים דם צפרדע כינים......

חלק ג

עשר המכות:


1. דם

2.צפרדע

3.כינים

4.ארוב

5.דבר

6.שחין

7.ברד

8.ארבה

9.חושך

10.מכת בכורות

בחרנו במכות ברד וצפרדע

א. מכת צפרדע וכינים מופיעים: בפרק ז פסוקים: 1-7

ב. צפרדע: הנזק שנגרם למצרים זה שכל האדמה הייתה מלאה בצפרדעים והם נגעלו מצפרדעים.

ברד: הנזק שנגרם למצרים זה שהם לא יכלו לצאת מחוץ למקום מוגן אם הם היו יוצאים לבחוץ הם היו נהרגים כי בתוך הברד היו כדורי אש.

ג. היה אזהרה של אלוהים לפרעה לפני המכות.

ד. בני ישראל לא נפגעו מהמכות.

ה. תגובת פרעה למכות : צפרדע : פרעה פנה אל משה וביקש שיפסיק את מכת הצפרדעים ואז הוא ישלח את בני ישראל לחופשי, כשפרעה ראה שכל הצפרדעים מתות שינה את דעתו ולא שחרר את בני ישראל.

תגובת פרעה למכת ברד: משה הזהיר אותו שישלח עוד מכות וקשות יותר על מיצרים עד שאחת המכות תיפגע בו אישית(מרומז על מכת הבכורות) ,כמובן פרעה לא מתייחס למשה ולאזהרותיו.כשמשה הולך להוריד את הברד הוא מזהיר את פרעה ואומר לו שיורה להם להסתתר בבתיהם עם חיותיהם ורכושם אבל פרעה מסרב להקשיב למשה ואומר שהוא לא יקשיב למשה שעשה לו צרות ועוד לה' ובכך גורם להרס ומוות רב ומצריים.

ו. מסקנותינו הם שפרעה לא רצה לשחרר אותנו ואז הוא חטף עונש קטן מאלוקים ואז עוד אחד ועוד אחד ומרוב שהוא רצה שנעבוד אצלו הוא רדף אחרינו ובסוף מת וחלק מעמו מת איתו.

אפפשר להבין שאם מישהו כל כך רע בסוף הוא יקבל את העונש שלו ושצריך להיות אנשים טובים.