הדרשה של גורג

חקר הדרשה שלי

הדרשה שלי

השם שלי הוא גורג גורג הוא שם של רב נוצרי וגם כי ההורים שלי אהבו אותו

פרשת השבוע שלי היא בא יציאת מיצרים

משפט של בגרות ואחריות :