Nederlands IT

Toetsen

Het doel

beginsituatie vaststellen


Vervolgdoel:

persoonlijk leerplan vaststellen

Het programma

  1. Welkom
  2. TOA toets
  3. Studiemeter
  4. Evalueren en afronden

1. Welkom

We stellen vast welke studenten aanwezig zijn.

3. Studiemeter

3F --> woordenschat --> contextzinnen

3F --> woordenschat --> betekeniszinnen

3F --> lezen --> opdracht 1


Ben je klaar?

Maak in studiemeter een opdracht naar keuze

4. Evalueren en afronden

We evalueren de les:

- Hoe vond je de les?

- Wat ging goed?

- Wat vond je lastig?

- Wat heb je geleerd?

- Heb je tops of tips?