מבנה הלב ותפקודו

מבנה הלב

הלב מחולק לצד ימין וצד שמאל. כל צד מורכב מחדר ובסך-הכול, שני חדרים ושתי עליות.

דופן הלב בנוי בעיקר משריר ייחודי לו הקרוי שריר הלב, ומרקמות לב נוספות שחלקן עמוקות יותר וחלקן שטחיות יותר משריר הלב.

החדר השמאלי גדול ועבה יותר מהחדר הימני, משום שהוא מזרים דם לכל חלקי הגוף, דבר המצריך התכווצות מכנית חזקה שתדחוף את הדם בעוצמה מספקת כך שיגיע לכל הגוף.

בין צדו השמאלי של הלב לצדו הימני מפרידה מחיצה, שתפקידה למנוע ערבוב של דם עשיר בחמצן בצד שמאל עם דם עשיר בפחמן דו-חמצני בצד ימין.

תפקוד הלב

הלב מתפקד כמשאבה שלתוכה נאסף דם והיא דוחפת אותו הלאה לתוך העורקים.

הלב מתכווץ ומזרים את הדם שבתוכו, הוא נרפה לאחר שרוב הדם יצא ממנו ובזמן שהלב רפוי, הדם נכנס לתוכו.

פעולות התכווצות הלב והרפייתו נקראות יחד פעימה.

הצד הימני של הלב

בצד הימני של הלב יש דם עני בחמצן

הדם העני בחמצן מגיע מן הגוף, נכנס אל העלייה הימנית, זורם ממנה אל החדר הימני, וממנו - אל הריאות.

בריאות הדם פולט פחמן דו-חמצני וקולט חמצן.

הצד השמאלי של הלב

בצד השמאלי של הלב יש דם עשיר בחמצן

הדם העשיר בחמצן, המגיע מן הריאות אל הלב, נכנס אל העלייה השמאלית, מהעלייה השמאלית הוא זורם אל החדר השמאלי, ומשם - אל הגוף.

Big image
מבנה הלב

פגם במחיצה הבין-חדרית

פגם במחיצה הבין-חדרית הוא ליקוי בלב, חור במחיצה אשר מפרידה בין החלק השמאלי של הלב לחלק הימני.

בלב בריא, דם עם רמות חמצן נמוכות חוזר מהגוף לעלייה הימנית של הלב, ומשם לחדר הימני. מהחדר הימני, הדם נשאב אל הריאות כדי להתמלא בחמצן, ממשיך אל העלייה השמאלית ומשם אל החדר השמאלי.

כאשר קיים פגם במחיצה הבין-חדרית, חור במחיצה בין החדר השמאלי לחדר הימני גורם לדם העשיר בחמצן, מהחדר השמאלי, להתערבב בדם בחדר הימני, שם רמות החמצן נמוכות. כתוצאה מכך, דם עשיר בחמצן נשאב שנית אל הריאות כדי לקבל חמצן. הלב כעת נאלץ להתמודד עם כמויות דם גדולות יותר, ועשוי לגדול כתוצאה מכך. הדבר עשוי גם לגרום לעליית הלחץ בכלי הדם של הריאות, מכיוון שכעת עובר שם יותר דם. אם הליקוי גדול ואינו מטופל בזמן, כלי הדם בריאות עשויים להיפגע בשל לחץ הדם הגובר, והדבר מוביל בסופו של דבר אל כשל לב ימני ומוות.

פגם במחיצה הבין-חדרית יכול להיות מולד, ולעתים גם כתוצאה מהתקף לב.

Big image