מפעלי ים המלח

Dead Sea Works

מידע כללי

מפעלי ים המלח היא חברה העוסקת בהפקת מחצבים באזור ים המלח. החברה נוסדה על ידי מדינת ישראל ב-1952 והיא מפיקה בעיקר אשלג, ברום ותרכובות ברום.

חברת אשלג ארץ-ישראלית

חברת אשלג ארץ-ישראלית נרשמה באנגליה ב-31 באוקטובר 1929 במטרה עיקרית לנצל את מקורותיו המינראליים של ים המלח. בשנים 1931-1932 החלה החברה לשווק אשלג וברומין שנוצרו במפעלה הצפוני של ים המלח. בשנת 1937 נפתח בית החרושת הראשון בקצה הדרומי של הים. בשנות מלחמת העולם השנייה גדלה התוצרת משנה לשנה באופן ניכר. תחזית סוכני המכירה של החברה קבעה "כי יש יסוד להניח שיעלה ביד החברה להוסיף ולהחזיק בימי שלום ברוב השווקים החדשים שהיא מצאה".

בריכות האידוי בים המלח

הליך הייצור בים המלח מבוסס על הפקת המלחים המצויים בו בבריכות האידוי גדולות, שנבנו באגן הדרומי הרדוד. מי הים נשאבים לתוך הבריכות, ובתהליכים של אידוי והתרכזות מופקים מהם המינרלים המבוקשים לייצור של אשלג, ברום, מגנזיום, מלח תעשייתי, מלח שולחן ומוצרי ההמשך שלהם. בריכות האידוי הפתוחות והרדודות של מפעלי ים המלח מנצלות את אנרגיית השמש למיצוי המלחים מתמיסת הים, עם התרכזות התמיסה בבריכות מתחילים עודפי המלח לשקוע על הקרקעית ומשם הם נאספים ומשונעים למתקני הייצור.