רצינו שתדעו 31

12 באפריל 2014, יב' ניסן תשע"ד

קולות קוראים למורים

המורים נענו לקריאה וצוותים ישבו והכינו חוות דעת לגבי מבנה הבחינה העתידית, אופן בניית החלק הבית ספרית וכן (למרות שלא ביקשנו) - המלצות לגבי האשנ"בים הקרובים.


קריאת ההצעות הייתה מעניינת לכשעצמה. מדהים לראות עד כמה בבתי ספרי חזקים קיימת כמיהה לסוג אחר של בחינה המעודדת חשיבה מסדר גבוה. הגיעו כמה הצעות לבחינות עם חומר פתוח הדורשות ניתוח מידע, השוואה והסקת מסקנות. מנגד מהמפגשים שלי עם מורים ברחבי הארץ, אנו עדים למצוקת מורי הכיתות החלשות שתלמידיהם לא יוכלו לעמוד בבחינות מסוג זה, בוודאי לא בשנים הקרובות...


המסמכים עובדו לטבלה מרכזת. בקשות המורים בנוגע לבנית האשנ"בים הועברו לגלעד ואהובה.

אשנ"בים

בכוונת המשרד לפרסם את מסמכי ההלימה (הקרויים אצלנו - אשנ"בים) בעת ובעונה אחת בכל תחומי הדעת. תאריך היעד - 29 במאי.

המשתמע מכך הוא שעלינו להיות מוכנים כבר בתחילת מאי, שכן על המסמכים לעבוד תהליכים שונים במשרד בטרם פרסומם.


אנו נשתדל למעט בשינויים מפליגים וזעזועים מהותיים, ולו רק על מנת להקל על המורים לאור מגוון החידושים הצפויים להם ממילא. עם זאת - חשוב לערוך שינויים המתבקשים לאור הפקת לקחים והערות מורים.

והינה חד גדיא אחד מדהים:
Amazing Goat On Vertical Face Of Arjuna's Penance

חופשה נעימה וחג שמח ופורח לכולנו!

במוצאי שבת הבאה, 19 באפריל, לא יופץ 'רצינו שתדעו'.

נתראה במוצאי שבת 26 באפריל.


אורנה