צבא הגנה לישראל

רותם פלוס

עזרה לחיילים

היי אני רותם, אני חושבת שהמבצע עזרה לחיילים זה מבצע נורא מרגש, ועוזר לזולת (לחיילים) ברמות שאי אפשר לתאר עזרה שכל אנשים נותנים ואנחנו נותנים מעצמנו לחייליםוהחיילים מעצמם לנו ולכל עם ישראל, אני חושבת שהמבצע מרגש נורא רותם.
Big image