Cvece

Sve o cvecu

Ljubicica

Ljubičice, ljubičice
pokaži mi lice
jesi l' plava ili bela
pokaže se cijela.

A kome ćeš me brati,
mami ili tati?

Malo mami,
malo tati
malo ću te baki dati!

Mala visibaba

Na mekanoj travici
veselo se smeje
zelena joj kapica
a curica nije.

Spustila je glavicu
jer se vetra boji
to je mala visibaba
što u polju stoji!
Morandi - Save Me