TNTT Weekly

HAPPY NEW YEAR 2017!

VEYM NATIONAL EVENTS IN 2017

1. Feb 28th | Deadline for Niên Liễm 2016-2017

2. Mar 1st | Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: Mùa Chay 2017

3. Mar 5th | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Hy Sinh"

4. Mar 19th | Tiệc Gây Quỹ Tại Miền Nam - Houston, TX

5. Apr 20th | Hội Nghị Huấn Luyện Viên - Phía Đông

6. Jun 17th | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Rước Lễ" - National Day of Adoration

7. Jun 28th | Tiberia 10 - Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3

8. Jul 27th | Hội Nghị Huấn Luyện Viên - Phía Tây

9. Aug 30th | Tiberia 11 - Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 3

10. Oct 1st | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Cầu Nguyện"

11. Oct 1st | Chiến Dịch Bó Hoa Thiêng: Tháng Mân Côi 2017

12. Dec 3rd | Ngày Mừng Khẩu Hiệu "Làm Việc Tông Đồ" - National Day of Apostolic Works

PRAY WITH OUR POPE

Evangelization: Christians at the service of the challenges of humanity.

That all Christians may be faithful to the Lord’s teaching by striving with prayer and fraternal charity to restore ecclesial communion and by collaborating to meet the challenges facing humanity.


Prayer:

Lord our God,

throughout history,

your Church has suffered and continues to suffer

the division between those who believe in your Son Jesus.

But there are already so many gestures and attitudes that speak of union and not of separation,

through so many men and women,

of various Christian denominations,

who collaborate for the causes of peace,

of the dignity of human life,

and care of creation.

Send, Lord, your Spirit over all Christians,

so that common prayer and charitable gestures

are a visible sign of the Church's response to the challenges of humanity.

In a divided world,

may all Christians witness to the joy and strength of unity.


Challenges for the month:

  • Pray for the unity of Christians, especially in the Week of Prayer for Christian Unity (January 18 to 25).
  • Seek to know and integrate collaborative activities among various Christian denominations in the service of the poorest and marginalized.
  • If, in your local community, you meet Christians of other denominations, try to visit them and think about carrying out some activity in common: a prayer, a service action, etc.
Big image

LEADERSHIP TRAINING FROM MID-ATLANTIC REGION

Location: Lathrop E. Smith Education Center | Rockville, MD

Date: Friday (May 26) - Sunday (May 28) 2017

Contact: Tr. Nhung Nguyễn @ hnhung.nguyen5@gmail.com

SMT: Đaminh Hoàng Công Thái Dương

SMP: Antôn Phạm Mạnh Cương

Big image

CHIA BUỒN

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TRƯỞNG LÊ NGỌC KHÁNH VÀ TRƯỞNG HỒ GIOAN

Cùng với quý Cha Tuyên Úy và Ban Chấp Hành Trung Ương, xin chia buồn cùng Tr. Lê Ngọc Khánh, anh Hồ Gioan và toàn thể tang quyến vì sự ra đi của người cha thân yêu là linh hồn Phêrô Lê Văn Xích. Nguyện xin Chúa là Cha Nhân Từ sớm đưa linh hồn Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa.


Xin Chúa an ủi và ban bình an xuống cho anh chị và toàn thể gia đình. Thành kính phân ưu!

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông