הזיקה היהודית לארץ ישראל

אסף קלי ה'2

סבי - "ים השיבולים" של הגבעטרון

סבא: סבא שלי בחר את השיר ים השיבולים של הגבעטרון מפני שהוא מזכיר

לו את הילדות שלו, את המפגשים בתנועת הנוער והאהבה לארץ ישראל.

מנחם קלי

אבי - "משיח לא בא" של שלום חנוך

אבא שלי בחר בשיר "משיח לא בא" של שלום חנוך מפני שהשיר אומר

את האמת מבפנים ולא מפחד להגיד מה באמת קורה ושכל אחד חושב שהוא הכי טוב והיחידי שיכול להביא שלום וטוב למדינת לישראל אבל האמת היא שכולם ביחד ורק ביחד יכולים להביא שלום וטוב למדינת ישראל.

אמית קלי

אני - "זה הזמן להתעורר" של להקת הדג נחש

אני בחרתי בשיר "זה הזמן להתעורר" של הדג נחש מפני שהשיר

אומר שצריך "להתעורר" זאת אומרת להתחיל לדאוג למדינה לפני שהיא תדרדר למצב רע חשובה ונחוצה לנו מאד כי לעם היהודי אין מקום אחר בעולם.

אסף קלי