ערפל

החורף ותופעות טבע

מידע על הערפל

םךקרףשעאוחףרךשקןאחעךקרלאחעךלרחלךחעלךגכדחעלךףכגדעך,לכחעךגכחעךלגדחךל,חךל
תופעות טבע שוברות שיאים מתחילת 2012 , וידאו מד