TNTT WEEKLY

Week of March 26th, 2018

Big picture

Holy Week

VEYM invites all members to continue to live Eucharistic Day through out this Holy Week.


Wishing all members a most blessed Holy Week and Happy Easter!

Big picture

40 Days Journey with VEYM & VEYM National Day of Sacrifice

What

 • This Lent, all VEYM members are invited to participate in 2018 VEYM National Spiritual Bouquet Campaign to: Foster a daily practice of spiritual calm where God is at the center, and Live the Eucharistic Day through Prayer, Holy Communion, Sacrifice, and Apostolic Works.
 • VEYM celebrates the Motto of Sacrifice, one of its four mottos: Pray, Holy Communion, Sacrifice, and Apostolic Works (Phong Trào TNTT mừng Khẩu Hiệu Hy Sinh một trong 4 khẩu hiệu của Thiếu Nhi Thánh Thể: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Việc Tông Đồ)

When

 • The Campaign begins on Ash Wednesday February 14th, 2018 and ends on Holy Saturday March 31st, 2018.
 • The first Sunday of Lent - VEYM National Day of Sacrifice.

How

Bổ Nhiệm Ban Quản Trị Trụ Sở

Chiếu theo tinh thần cuộc họp của Hội Đồng Lãnh Đạo vào ngày 7 tháng 11 năm 2015 về các thành viên của Ban Quản Trị Trụ Sở bao gồm: Tổng Tuyên Úy, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương, Phó Chủ Tịch Quản Trị Ban Chấp Hành Trung Ương 8 đại diện của 8 miền, 4 vị được mời.


Cha Tổng Tuyên Uý, Lm. F.x Nguyễn Thanh Bình, SVD đã bổ nhiệm các thành viên sau đây vào Ban Quản Trị Trụ Sở:


 1. Trưởng Giuse Đào Văn Đức: Chủ Tịch BCH Trung Ương
 2. Trưởng Maria Goretti Hồ Tân Uyên: Phó Chủ Tịch Quản Trị BCH Trung Ương
 3. Trưởng Antôn Nguyễn Ngọc Linh: Trưởng Ban Tài Chánh
 4. Trưởng Phêrô Trần Quốc Jim: Luật Sư
 5. Trưởng Giuse Nguyễn Đình Mạnh Trường: HLV CC
 6. Trưởng Maria Lê Thị Ngọc Khánh: Thủ Quỹ BCH Trung Ương
 7. Trưởng Mattha Trần Samantha: Chủ Tịch Miền Đông Bắc
 8. Trưởng Phanxicô Xaviê Vũ Cao Lập: Chủ Tịch Miền Thủ Đô
 9. Trưởng Giuse Đồng Xuân Quang: Phó Chủ Tịch Quản Trị Miền Đông Nam
 10. Trưởng Giuse Lê Thế Phương: đại diện Miền Trung
 11. Trưởng Elizabeth Nguyễn Tất Mỹ Hạnh: Phó Chủ Tịch Quản Trị Miền Nam
 12. Trưởng Gioan Baotixita Hoàng Thanh Nam: đại diện Miền Tây Bắc
 13. Trưởng Catarina Tô Kim Nguyệt: Thủ Quỹ Miền Tây
 14. Trưởng Kevin Đào Đức Khánh: Chủ Tịch Miền Tây Nam


Click to read Thư Bổ Nhiệm từ Cha Tổng Tuyên Uý, Lm. F.x Nguyễn Thanh Bình, SVD Tổng Tuyên Úy

chúc mừng sa mạc Dấn Thân 15, Miền Nam

Tạ ơn Chúa Giêsu Thánh Thể đã ban nguồn ơn Thánh cho Sa Mạc Dấn Thân 15, Huấn Luyện HTC1 tại Miền Nam đã được thành công tốt đẹp.

Big picture

Sa Mạc sinh tại Sa Mạc Huấn Luyện Huynh Trưởng Cấp 1 - Dấn Thân 15

Congratulations to VEYM Team, Race to Praise!

Big picture

VEYM members at Religious Congress 2018 in Los Angeles, CA

Big picture

Hội Nghị Giôsuê 2018/ Joshua Congress 2018

Big picture

VEYM WEEKLY GOSPEL RESOURCES

Big picture

NIÊN LIỄM VEYM 2017-2018


Xin chân thành cám ơn các Đoàn đã nhanh chóng đóng Niêm Liễm cho Niên Khoá 2017-2018. Nhấn vào Danh Sách Các Đoàn Đóng Niên Liễm 2017-2018 để xem bản báo cáo các Đoàn đã đóng niên liễm.


Cách thức đóng niên liễm hàng năm:

 1. Ngày 15 Tháng 10: Đoàn gửi số thành viên theo Ngành về Văn Phòng Trung Ương
 2. Ngày 01 Tháng 11: Dựa theo con số thành viên báo cáo từ Đoàn, Văn Phòng Trung Ương gửi hóa đơn niên liễm (membership invoice) về các Đoàn.
 3. Ngày 31 Tháng 12: Hạn chót gửi Niên Liễm về Văn Phòng TNTT.
 4. Ngày 31 Tháng 01: Văn Phòng TNTT gửi phần Niên Liễm của Miền/Liên Đoàn về Miền và Liên Đoàn ($5 gửi về Miền, nếu Miền có Liên Đoàn: $3 gửi về Miền & $2 gửi về Liên Đoàn.)
 5. Thành Viên 18 tuổi trở lên: có thể ghi danh và đóng niên liễm tại VEYM Membership.


If you have any question regarding to the new membership dues payment process, please contact Tr. Lê Ngọc Khánh, Tổng Thủ Quỹ via email tongthuquy@tntt.org.

Sa Mạc Huấn Luyện in 2018

Click Sa Mạc Huấn Luyện in 2018 button above to view all the training camps of VEYM

VEYM 2018 EVENTS

April 2nd, BTV & CTM Online Meeting (Joshua Congress)

April 11-13th, VEYM attends National Dialogue Meeting, NJ

April 13-15th, Southwest Region SM Cap 1

May 31st-June 3rd, Northeast Region SMHL Cap I & II

June 3rd, National Day of Adoration/Celebrate the Holy Communion Motto

June 5th, BNHTU Meeting - 3rd Quarter

June 5-10th, Sinai 24 & Tiberia XII, Dallas, TX

Jul 12-15th, Western Region SM Cap 1 & 2, King City

July 26-29th, Joshua Congress, GA - Bầu Cử Ban Chầp Hành Trung Ương

Aug 2-5th, Southwest Region SM Cap 1, Long Beach

Aug 9-12th, Mid-Atlantic Region SMHLHT Cap 1 & 2, Quanico, VA

Sep 5th, BNHTU Meeting - 4th Quarter

Aug 9-12, 2018 SMHLHT C2T|Tin Yêu 16

Aug 9-12, 2018 SMHLHT CI 0237IDấn Thân 19

Aug 31-Sep 3, 2018 SMHLHT CI 0239ILửa Hồng 24, Mossyrock, WA

Aug 31-Sep 3, 2018 SMHLHT C2N 0131II NS|Damas 2, Mossyrock, WA

TNTT Weekly

sẽ được gởi ra mỗi tuần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Phong Trào.


TNTT Weekly welcomes your interviews, announcements, and stories. If you would like to submit a story or advertisement, first consult our TNTT Weekly Submission Guide and then send your submission to truyenthong.veym@gmail.com.


Click on TNTT Weekly Archive to view past TNTT Weekly articles!


T.M. BCHTU


Ban Truyền Thông