db - Mediation

Wij gaan scheiden, wat nu?

Professionele zorg en ondersteuning van kinderen en hun ouders in echtscheiding situaties.

Scheiden is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kinderen. Zij ondervinden hiervan vaak nadelige gevolgen. Niet alleen bij vechtscheidingen maar ook bij scheidingen die met minder ruzie gepaard gaan tonen kinderen altijd reactie op de veranderde situatie. Dit kan zich uiten in gedrags - en leer problemen in hun jeugd maar kan ook een rol blijven spelen in hun volwassen leven. Scheidingskinderen vertonen meer gedrags- en leerproblemen, meer concentratie problemen en hebben kans op lager uitstroom profiel. Ze vormen grotere belasting van de leerkrachten waarvan in het bijzonder de kinderen die al te kampen hadden met een gedrags- of leerstoornis.


Scheidingskinderen blijken als volwassenen relatief lange en dure zorggebruikers te zijn en hebben als volwassenen een verhoogd risico op depressies en uitval in de maatschappij. Ook kampen ze als volwassenen relatief gezien meer met financiële problemen. Professionele ondersteuning en begeleiding van kinderen en hun ouders in een vroeg stadium van deze kwetsbare periode kan helpen om huidige problemen op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen.


"Uitgangspunt van mijn professionele ondersteuning is het geven van een stem aan kinderen over de emotionele - en praktische problemen waar zij tijdens en na de scheiding tegen aan lopen. Samen met de kinderen kijk ik naar de consequenties van de scheiding voor de kinderen. Ze lijden vaak onder hun eigen loyaliteit naar beide ouders, hun angsten over de nieuwe situatie en hun schuldgevoel. Mijn begeleiding is oplossingsgericht en heeft als doel het versterken van de eigen kracht van het individuele kind. Hierbij streef ik naar een structureel goed contact tussen kinderen en beide ouders."


De evidence based methodiek die wordt toegepast in de praktijk is ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en erkent door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieu en het Nederlands Jeugdinstituut. De methodiek heeft onlangs de "parel" van het ZonMw uitgereikt gekregen als effectieve preventieve jeugdinterventie . Het sluit aan op het gemeentelijke Zo-Zo-Zo beleid voor de jeugdzorg en kan vanuit de subsidie voor Prefentief Jeugdbeleid worden gefinancierd.

Begeleidingstrajecten

  • Professionele begeleiding van kinderen en hun ouders in echtscheiding situaties
  • Ondersteuning van onderwijs professionals bij begeleiding van scheidingskinderen
  • Ondersteuning bij het opstellen van goede uitvoerbare ouderschapsplannen waarin rekening wordt gehouden met het belang en het welzijn van de kinderen en hun ouders
  • Begeleiding en coaching van scheidingskinderen met "special needs" ( ADHD/ASS)
  • Begeleiding bij herstel van verstoorde ouder-kind relaties

Danielle Bots - Jansen

Pedagoog-Kiescoach-Kindercoach-Familie mediator