Educator

it’s about asking the right questions

Dennis van Oeveren

it’s about asking the right questions


Dennis van Oeveren is lecturer and a Master Learning and Innovation at Landstede Group in the Netherlands. He is teaching VET (Vocational Education and Training)

His approach is to challenge students to be the best they can be, to be themselves, to have respect for others, to think about their social import and take responsibility for themselves and others.

He is helping students to discover and develop their talents. Personal development and learning - educational theory and didactics - are inextricably linked. Selection processes are a leitmotiv throughout the entire educational programme. Counselling is an integral and continuous part of this.

He is constantly examine the processes and the concepts to make sure they are what is best for the students we teach and he is always learning, reading, listening. Creative in his thinking and approach. Change up a lesson to make it more engaging or increase student motivation. Adopt a more unconventional approach to handling challenging students so as to develop a stronger rapport.

Close the gap between the traditional images of teachers so he can determine what is best for each student to best apply these new changes.

Exploring topics with other educators, sharing what they know with others, it’s not about having all the answers; it’s about asking the right questions.

He wants to make a difference. He believes that being an educator is a great way to make his mark in the world and he doesn’t take it for granted and looks for opportunities by his actions and not just with words. But he also cares enough to make tough decisions, even when it’s not popular and accepted.

Big image

As a speaker for Landstede on the OEB promises sparkling treat for futurists OEB, Europe’s leading conference on technology and learning, is promising a “sparkling intellectual treat for futurists, planners, strategists and thinkers” in Berlin from December 2 – 4, 2015.


The conference, which draws over 2,300 people from more than 100 countries to the German capital every year, has built a reputation for identifying new trends on digital education.


Innovative VET Experiences SKI62


Friday, Dec 4 14:30 – 16:00


Does innovation just rely on technology? The answer is NO. Get insights on how a combination of original pedagogies, innovative methodologies and the application of fresh thinking on learning design can can change and improve educational experiences for vocational students.


http://www.online-educa.com/programme/agenda/sessions/ski62

Als OnderwijsPionier2015

De jury van Onderwijs Pioniers besloten het idee ‘Gepersonaliseerd leren en data gedreven onderwijs’http://data.landstede.info/ van Dennis van Oeveren MBO Landstede te selecteren voor ondersteuning bij uitvoering. Ter ondersteuning is er een een budget van € 4000,- om naar eigen inzicht te besteden, zolang de besteding maar bijdraagt aan het realiseren het idee. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan vervanging, het inhuren van externe expertise of materiële kosten.

http://www.onderwijspioniers.nl/pioniers/deelnemers/d.oeferen/

Spreker bij De onderwijsdagen


Onderwijs op maat


Het overkoepelende thema voor Dé Onderwijsdagen 2015 is Onderwijs op maat. Om aan te sluiten op verschillende leerbehoeften van studenten en leerlingen, en om hen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen is meer maatwerk in het onderwijs noodzakelijk.


Technologie maakt het mogelijk aan te sluiten op de behoeften van individuele studenten en leerlingen. Studenten en leerlingen maken steeds meer gebruik van de mogelijkheden die technologie biedt. Ze gebruiken meerdere ‘devices’, zijn altijd verbonden, gebruiken apps, digitale leeromgevingen of volgen een massive open online course (MOOC) bij een buitenlandse instelling. De mogelijkheden zijn er om het onderwijs meer gepersonaliseerd en flexibel aan te bieden. Maar wat is gepersonaliseerd en flexibel onderwijs precies? Tijdens Dé Onderwijsdagen 2015 willen we samen betekenis geven aan het thema Onderwijs op maat door concrete voorbeelden te laten zien en met elkaar in gesprek te gaan. Wat is er nodig om het onderwijs zo in te richten dat het studenten en leerlingen nog beter tot hun recht laat komen?


http://www.deonderwijsdagen.nl/

Als Onderwijsbrigadier

Is jouw school bezig met onderwijsvernieuwing, ben je op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden en heb je zin in een andere aanpak? Dan kan de Innovatiebrigade je daarbij ondersteunen!

De Innovatiebrigade bestaat uit ervaren leerkrachten en schoolleiders en heeft al op veel scholen samen met docententeams en andere betrokkenen bijeenkomsten georganiseerd en interventies uitgevoerd. Dit resulteerde in hernieuwde energie en input voor prangende vraagstukken. De Innovatiebrigade richt zich op leren van elkaar en op het luisteren naar- en ondersteunen van ideeën van de professionals in een school. We brengen hiervoor methoden en technieken mee die gebaseerd zijn op positief denken én positief doen.

http://www.innovatieimpulsonderwijs.nl/aan-de-slag/de-innovatiebrigade/

Als expert onderwijs 'opmaat' als oplossing


Op 11 mei 2015 heeft de projectorganisatie voor het Beter Benutten Decentraal Spoor Onderwijs scholen in Zwolle uitgenodigd een spitspitch in te dienen en deze op 18 juni 2015 te presenteren. Dennis van Oeveren van de Landstedegroep heeft aan deze prijsvraag meegedaan. Via deze brief ontvangt u de opdracht om de spitspitch uit te voeren.


Uitvraag


In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de provincie Overijssel voert de gemeente Zwolle het project Beter Benutten Decentraal Spoor Onderwijs uit. Het doel van dit project is het reisgedrag van scholieren en studenten te beïnvloeden, zodat de drukte in de spits in het openbaar vervoer beter wordt gespreid over de dag. In overleg met de Zwolse scholen is gebleken dat de lesroosters een belangrijk middel zijn om het reisgedrag te beïnvloeden. De scholen zijn daarom gevraagd een (kleinschalige) pilot te starten gericht op ‘slim roosteren’ en dit te presenteren in een spitspitch op 18 juni. De vijf beste pitchesontvangen € 10.000,--.


Uw pitch voldoet aan de voorwaarden voor toekenning van € 10.000,--.


Opdracht


Onder de titel ‘Opmaat’ heeft de heer Van Oeveren namens Landstede de spitspitch op 18 juni gepresenteerd. Landstede heeft de ambitie in de periode 2015-2016 op een innovatieve manier naar de inrichting van het onderwijs te kijken. Leidend principe daarin is het onderwijs op maat aan te bieden, in aansluiting op het persoonlijke leerplan van de student. Dit komt de onderwijskwaliteit ten goede en draagt ook bij aan het toekomstbestendig organiseren van het onderwijs (werken vanuit 2032).


In het kader van de onderwijsorganisatie ‘Opmaat’ krijgt roostering een geheel andere plaats. Door te roosteren in dagdelen en de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk te leggen kunnen docenten en studenten zelf bepalen wat nodig is voor effectief leren. Landstede is intrinsiek gemotiveerd om aan deze innovatie ruimte te geven door middel van pilots. Opleidingen en onderwijsteams rond SocialWork, het Zorgtrainingscentrum van Isala en Landstede en de pilot Lebab zijn er voorbeelden van.