פתיחת אתר בWIX בארבעה שיעורים

שיעור ראשון - פתיחת סביבה נקיה והכנתה לעבודה

וויקס1

שיעור שני - הוספת דפים לאתר

פתיחת דפים בוויקס

שיעור שלישי- הטמעות באתר

הטמעה מהדרייב

הכנסת בלוג לאתר האישי

הכנסת בלוג