Sparta

Xander en Marcel

spartaanse opvoeding

Spartaanse opvoeding dat is een harde opvoeding het pasgeboren kind werd gekeurd door Gerousia als het kind gezond was mocht hij in leven blijven een kind met lichaamelijke of geestelijke problemen werd van de Taygetusgebergte geworpen op een 7 jarige leeftijd werd het kind door Ephoren opgevoed vanaf hun twaalfde jaar werden de jongens onderwezen in muziek en poëzie op 18 jarige leeftijd begon de strengen militaire opleiding tot Hopliet en maakten de jongen mannen deel uit van de Krypteia op 20 jarige leeftijd was de traning voltooid.

bron wikipedia.

Spartaanse opvoeding
Big image

het bestuur van sparta

Het polietieke systeem bestond uit

twee koningen: deze hadden niet veel macht het was hun taak het leger aan te voeren wanneer er oorlog was, het koningschap was erfelijk. Als er geen oorlog was figureerde ze als rechters en priesters Sparta werd tot in de klassieke tijd geregeerd door koningen waarin vrijwel alle andere Griekse stadstaten de Monachie was verdwenen

Gerousia: raad van achtentwintig mannen die ouder dan 60 jaar moesten zijn de leden werden door de Apella voor het leven benoemd ook de twee koningen maakten deel uit van Gerousia en zaten de vergadering voor

Appella: was de spartaanse volksvergadering alle mannelijke vrije burgers ouder dan 30 jaar zetelde in de volksvergadering deze vergadering had weinig invloed de Apella stemde over de voorstellen van de Gerousia

vijf Eforen: de vijf Eforen vormden dagelijks bestuur van Sparta zij werden gekozen uit de apella ze hadden ook een controlerende taak ze conteroleerde of iedereen dus ook de twee koningen ze zich aan de wetten van het spartaanse volk hield.

bron wikipedia.

Big image